Sanna utvecklar sitt ledarskap i klassrummet

Vi har fråga några av de modiga ledare som går Teach for Swedens ledarskapsprogram hur de ser på begreppet ledarskap och sin nya karriär som lärare. Först ut är Sanna Elfving som påbörjade programmet under 2018 och som idag arbetar på en högstadieskola på Värmdö.

För henne innebär ledarskap att med lyhördhet och organisation skapa ett positivt klimat och ge förutsättningar för alla deltagares utveckling. Sannas syn på ledarskap har också förändrats i takt med att hon har lärt sig mer och mer under programmet.

”Ledarskap är lika fascinerande som det är komplext. En ledare behöver kunna se framåt och förutspå skeenden och samtidigt vara beredd på att ingenting blir så som förutspått och snabbt ändra plan vid behov. En ledare måste känna sig själv på djupet men också ha stor förmåga att känna in hur andra mår och tänker.”

Hon berättar också att karriärväxlingen från tolk och översättare till lärare är ultimat för henne.

”Jag älskar översättaryrket men att som lärare dagligen få möjlighet att stärka ungas självkänsla med nya kunskaper och öka deras förståelse för andra kulturer och se glädjen i deras ögon, DET är oslagbart.”

Sannas tips till alla som vill bidra till att alla barn ska kunna välja sin framtid är att söka Teach for Swedens ledarskapsprogram.

”Det är det bästa jag har gjort!”