Teach for Sweden intar Kupé i december

I december månad kommer resenärer ombord på SJ-tågen att kunna läsa i tidningen Kupé om Teach for Sweden och vårat arbete i att utbilda fler skickliga ledare i klassrummen. Lärarbristen är en stor samhällsutmaning, och vi verkar för att skapa rättvisa förutsättningar där alla barn har möjlighet att uppnå sin fulla potential i skolan.

Tågresandet är alltid en bra stund för läsning, och med det nya året i sikte finns tid för eftertanke över det som varit och framtidens möjligheter. För de som drömmer om att bli lärare är Teach for Sweden ett populärt val för att bli en ledande lärare i klassrummet.

– Barnen är vår framtid, och vi behöver fler förebilder i klassrummen som är motiverade att göra skillnad. Som lärare kan du verkligen hjälpa barnen att våga tro på sig själva och motivera dem till att vilja utvecklas, säger Ida Karlberg-Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden.

År 2035 beräknas det saknas cirka 12 000 behöriga lärare i skolan. Skolämnena matematik, naturvetenskap och teknik råder störst brist och är särskilt efterfrågade på framtidens arbetsmarknad. Genom ledarskapsprogrammet hos Teach for Sweden rekryteras akademiker som vill göra skillnad för både barn och samhälle.

– Att vara lärare kräver mer än bara kunskap inom pedagogik och sitt ämnesområde. Vår övertygelse är att nyckeln till en likvärdig skola är ett starkt ledarskap i klassrummet. Vårt ledarskapsprogram är unikt i hur vi utbildar lärare till att bli trygga individer som är motiverade och modiga i klassrummet, och i samhället, avslutar Karlberg-Gidlund.

Nästa start för ledarskapsprogrammet hos Teach for Sweden är hösten 2024 och ansökan är öppen fram till 29 februari.