Uppstartsträffar för cohort 15

Denna vecka har vi haft de första uppstartsträffarna inför programstart för Cohort ’15. Under uppstartsträffarna så får våra kandidater lite intervjuövning, en chans att lära känna varandra och teamet samt all information de kan behöva innan de påbörjar programmet.

Vi är mycket nöjda och övertygade om att Cohort ’15 kommer göra fantastiskt arbete i skolor under de nästkommande två åren.