100% av rektorerna rekommenderar att anställa via oss

TFS bedriver ett utmärkt arbete för att få fler behöriga lärare. Det berikar skolan att få lärare med erfarenhet från andra professioner.

Teamet som jobbar med Partners & Placering hos oss har nu sammanställt den årliga rektorsenkäten och det är fantastiskt rolig läsning. Enkäten genomförs varje år och skickas ut till rektorer på de cirka 100 skolor som har programdeltagare anställda denna termin.

Enkätsvaren* säger bland annat att:

  • 93% instämmer med att deltagaren lyckas med sin undervisning
  • 95% upplever att deltagaren lyckas med att skapa goda relationer till sina elever
  • 86% upplever att deltagaren bidrar till att driva arbetslagets arbete framåt
  • 93 % är i sin helhet nöjda med sin deltagare

Och sist men inte minst:

  • 100% skulle rekommendera andra rektorer att anställa en programdeltagare

Vi på Teach for Sweden blir både glada och stolta över dessa svar och vill rikta ett stort tack till rektorer som ger våra deltagare chansen att göra skillnad i klassrummen. Vi vill också rikta det största av tacksamhet och eloge till våra modiga och skickliga deltagare som vågat ta steget och karriärsväxla till ett fantastiskt yrke där de gör stor skillnad för sina elever!

* 47% av de tillfrågade besvarade enkäten.