Ryaskolan anställer via oss

Jessica Thompson är rektor på Ryaskolan i Göteborg, en skola som har tagit emot flera deltagare från programmet. De har valt att anställa via oss eftersom man tidigare upplevt brist på ansökningar, positiva erfarenheter samt god matchning när man anställt på det traditionella sättet.

Jessica menar också att Teach for Sweden är en organisation som tar stort ansvar för utbildning utifrån verksamhetens och den anställdes behov. Hon ser det också som en stor fördel att deltagarna får kontinuerlig fortbildning i takt med verksamhetens krav. Resultat av tidigare TFS-anställdas förmågor och kunskaper har varit gynnsamt för verksamheten.

Utifrån ökad kompetens och ökad förmåga kan en TSF:are på sikt bidra kring den enskilde elevens utveckling, gruppens utveckling och för hela skolan.

Jessicas tips gällande vad andra rektorer som funderar på att anställa en deltagare till höstterminen bör tänka på är att deltagarna behöver få goda förutsättningar för att klara sitt uppdrag men om det ges så finns det vinster på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vill din skola anställa via oss? Gör då en intresseanmälan här eller kontakta vårt placeringsteam på: placering@teachforsweden.se.