Ahoo känner att det hon gör är värdefullt

2010 kom Ahoo Shokraei till Sverige som utbildad ingenjör. Hon hoppade runt mellan olika ingenjörsjobb men trivdes inte. När hon började vikariera på skolor kände hon att hon fick utrymme för det hon saknat som ingenjör; att använda matematik på ett lustfyllt sätt. ”Jag behövde vara kreativ i matematikundervisningen varje timma för att fånga eleverna och få dem att lyckas”.

Ahoo trodde att ingenjörer arbetar mycket med matematik och design men det visade sig att vardagen inte var så. Hon fick tips av en kompis att bli vikarie i skolan och halkade på så vis in på skolspåret. Det blev hennes första möte med svensk grundskola och hon blev förvånad över hur mycket hon tyckte om det.

Jag fick så mycket bra feedback! Jag längtade efter att bli uppringd för att komma tillbaka. Det var så roligt! Jag var ju utbildad ingenjör och om man är bra på matte är läraryrket ofta inte förstavalet. Men det passade mig att vara med barn och undervisa den matte jag älskar. Jag fick möjlighet att använda matte på ett mer kreativt sätt än när jag jobbade som ingenjör.

Efter att ha vikariat på olika skolor blev Ahoo anställd som obehörig lärare. Trots sin anställning kände hon sig utanför det svenska samhället. Hon var ingenjör men ville inte jobba som det, hon var lärare men var inte behörig. Efter en tid på skolan tipsade rektorn om Teach for Sweden.

”Jag var fortfarande ganska ny i Sverige och visste inte vilka vägar det fanns för att bli legitimerad lärare. Det var en stor chans för mig. Jag var med i första gruppen 2013. När jag började programmet var det första gången sen jag kom till Sverige som jag kände att jag tillhörde en grupp. En grupp av människor som var väldigt lik mig på många sätt. Alla hade provat andra saker och alla hade valt att bli lärare. Alla ville göra någon förändring och använda sina kunskaper på ett nytt sätt. Det är det bästa som har hänt mig i Sverige.”

Ahoo menar att Teach for Swedens ledarskapsprogram har gett henne många värdefulla verktyg att arbeta med som lärare men också en bättre självkänsla. Från utbildningen fick hon med sig konkreta metoder som hon tog med sig direkt in i klassrummet. Eftersom hon inte har svensk bakgrund och aldrig gått i skolan i Sverige så var det värt guld värt för henne.

Det bästa med yrket är ändå eleverna menar Ahoo och att hon känner att det hon gör idag verkligen är värdefullt. Hon har många fina minnen med sig efter flera år i skolan och hon vet att det hon gör påverkar inte bara barnen utan även deras nära och kära.

En av mina elever hade stora utmaningar och fick underkänt i många ämnen. Men från många F fick han andra betyg. När han gick ut nian skrev hans mamma ett sms och menade att vi hade räddat hennes barns liv. Det är många såna saker jag har med mig och då vet jag att jag gör skillnad.

Idag jobbar Ahoo som ämneslärare i matematik, naturvetenskap och teknik med ansvar för digitalisering. Utöver det läser hon in en magisterexamen och hoppas kunna forska i framtiden. På magisterutbildningen undersöker hon hur man som lärare kan ha med sig olika perspektiv som ingenjör och programmering och använda det som verktyg för att undervisa i naturvetenskap.

Fakta om Ahoo 

Cohort: 2013.

Bor: I Mölndal.

Gör: Jobbar som matematik-, NO- och tekniklärare.

Bild av utmaningar i svenska skolan: Det är för stora krav på barnen. De ska klara många olika ämnen och långa dagar med komplicerade scheman. De kraven förs vidare till personal på skolan vilket gör att resurserna inte passar de krav som finns. Det är ett stort gap där. Skolan skapades inte för att stressa barn, vilket den gör idag. I varje klass är det några barn som är otroligt stressade och mår väldigt dåligt. Varför har vi skolor? Jo för att ge möjlighet för varje barn, inte ta den inifrån dem. De höga kraven gör att skolan inte är för alla barn längre. Det står emot syftet för skolan; att alla barn ska kunna lyckas.

Tips till sökande: Det är krävande och tar mycket tid att jobba, plugga och vara en del av TFS program. Men försök ändå hålla tidsgränser. Se till att förbereda inför olika moment i programmet. Det hjälpte mig.