Almedalen 2017: Industrins kompetensförsörjning 2030 – framtidens lärare i teknik, naturvetenskap, matematik

Behovet av skickliga lärare inom teknik, naturvetenskap och matematik kommer inte minska, utan tvärtom. Men vi saknar framtidens lärare i dessa ämnen. Vi kommer alla att få betala priset; den enskilda eleven, samhället och näringslivet. Hur kan vi tillsammans lösa lärarbristen?

Dagens skolbarn kommer 2030 bli medarbetare i svenska industriföretag, företag som förändras snabbt av digitaliseringen och behöver vara världsledande för att klara konkurrensen. Hur ska Sverige vara bäst på teknik om vi inte har lärare? För att skapa förändring krävs ett gemensamt ansvarstagande av och agerande av både politiker, näringslivet och offentlig sektor. Vilka vägar krävs? Hur får vi en bättre dynamik i läraryrket? Hur kan man som ledare bidra i eller utanför klassrummet? Stiftelsen Teach for Sweden rekryterar bland annat ingenjörer som med en ledarskapsutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning i ryggen arbetar som teknik och no-lärare i högstadiet i utsatta områden. Ett interaktivt seminarium där panel och åhörare tillsammans kommer med inspel för framtiden. Seminariet är en fortsättning på seminariet Industrins kompetensförsörjning 2030 – en framtidsspaning. Seminariet är även en del av Industrin tar matchen.

Läs mer om eventet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45555

Medverkande:

  • Magnus Billing, Vd, Alecta
  • Mattias Svensson, COO/vice verksamhetschef, Teach for Sweden
  • Amelie von Zweigbergk, Chef Industriell utveckling, Teknikföretagen
  • Johan Bengtsson, Teknisk chef/lärare, Göteborgs Tekniska College
  • Boo Rundqvist, Project leader Strategic Competence and Employer Branding
  • Li Ljungberg Nilsson, Moderator
Börjar: 17 07 06, 09.50
Slutar: 17 07 06, 10.30
S:t Hansgatan 18, 621 57 Visby, Sverige

S:t Hansgatan 18, 621 57 Visby, Sverige