Alumnikonferens i Washington


Sedan 2013 har Teach for Sweden varit en del av det globala nätverket Teach for All som idag sträcker sig över 39 länder på 6 kontinenter. Världen över finns det över 60 000 alumner som tillsammans med de nuvarande kandidaterna nått över 9 miljoner elever. Tillsammans enas vi under en vision om alla barns rätt till en utmärkt utbildning och arbetar tillsammans för att bli bättre.

Den 3/2 så gick den globala Alumnikonferensen av stapeln i Washington DC och för första gången hade vi möjlighet att närvara med en av våra alumner. På konferensen närvarade Susanna från Cohort 13 tillsammans med Anna, head of training and support.

Läs Susannas berättelse:

Mitt namn är Susanna och jag började Teach for Sweden programmet 2013. Under min tid som kandidat undervisade jag i NO, matte och teknik på Husbygårdsskolan i norra Stockholm. Sommaren 2015 tog jag min lärarexamen och blev tillsammans med de tio andra kandidaterna i Cohort 13 Teach for Swedens första alumner. Jag är numera fast anställd som lärare på Husbygårdsskolan och älskar mitt jobb som lärare!

 

I februari fick jag genom den globala organisationen Teach for All möjligheten att åka till Washington DC och delta på Teach for Alls alumnikonferens och dessutom Teach for Americas 25 års jubileum.

Det var väldigt häftigt att se hur stor rörelsen är på flera olika plan, geografiskt, i inflytande i andra länders skolsystem och i antal barn, kandidater och alumner. Det var fantastiskt att möta människor från hela världen som jobbar för alla barns rätt till en likvärdig utbildning. Eftersom vi deltagare hade erfarenheter från klassrum på landsbygden i Indien till Washingtons förorter hade vi mycket att lära av varandra.

Under konferensen fick jag också möjlighet att delta i en workshop i hur man kan undervisa i programmering. Den typen av fortbildning tycker jag har varit svår att hitta i Sverige. Det var mycket inspirerande och något jag kommer ta med mig hem och direkt omsätta till praktik i mitt eget klassrum.

Många deltagare från andra länder talade om hur viktigt det är att planera för ett ständigt växande alumnnätverket som kommer bli stort. Det känns konstigt att tänka så just nu när vi är elva alumner i Sverige. Men i Storbritannien finns det 4 500 alumner och i USA 50 000. Tänk att vi kanske kan vara de allra första i en sådan enorm rörelse och vilken skillnad vi då kan göra inom utbildningen i Sverige. Och redan till sommaren välkomnar vi 25 alumner till när Cohort 14 tar sin examen!