Årets alumnikonferens- från ord till handling

Den 29- 30 oktober hålls den årliga alumnikonferensen. Under två dagar får alumnerna nätverka, kompetensutvecklas & inspireras av varandra mot vår vision om en likvärdig skola.

Konferensen innehåller flera pass med gästtalare från olika branscher och workshops och årets tema är ”Från ord till handling”.

En av talarna är Binette Seck, rankad som en av Sveriges topp 33 kvinnliga tech ledare, som kommer att tala om hur det är att leda hållbarhet, demokratisering, jämställdhet och inkludering i praktiken. En annan av föreläsarna är Johan Åhlén, global marknadschef på teknik- och designföretaget AFRY. Han kommer att berätta om sin ledarskapsresa och vilka nyckelfaktorer som varit avgörande för Johan för att lyckas i sina roller.

Sedan kommer Anna Fredkvist från Skolverket att berätta om ”Samverkan för bästa skola”, som innebär riktade insatser för huvudmän för att öka elevers måluppfyllelse.

Vi hoppas att det kommer att bli två inspirerande dagar för våra alumner!