”Att bli lärare kändes meningsfullt”

Vår partner Teknikföretagen har intervjuat Anna Strid Arvidsson och Fredrik Berndtsson som båda har gått vårt ledarskapsprogram.

Anna har en bakrund som civilingenjör och har haft ett IT-konsultbolag med 70 anställda. Efter att ha sålt sitt bolag kände hon att hon ville göra något annat.

Jag hade ju redan gjort karriär och haft förmånen av att få vara med om så mycket att jag var rätt så nöjd karriärmässigt. Att bli lärare kändes meningsfullt.

Fredrik Berndtsson fick höra talas om Teach for Sweden under sin civilingenjörsutbildning. Från och med sin tredje termin hade han arbetat extra på universitetet som övningsledare i kurser som han själv gått. Förutom att det gav en välkommen inkomst tyckte han att det var väldigt roligt.

När jag gjorde mitt exjobb kändes ingenjörsyrket plötsligt inte så stimulerande. Så när jag var klar med utbildningen valde jag att börja på Teach for Sweden eftersom jag tyckte om att undervisa.

Läs hela den fina artikeln här!

 

Foto: Erik Thor