Att undervisa i distansform – gratis online-utbildning

Att undervisa i distansform. Teach for Sweden öppnar upp gratis online-utbildning för lärare under Covid- 19 pandemin.

Teach for Sweden arbetar för att alla barn ska kunna välja sin egen framtid genom ledarskap. Covid-19 innebär stora förändringar och utmaningar för hela landet. Från och med den 18 mars rekommenderas landets alla gymnasieutbildningar att genomföra sin undervisning via distansform. Även grundskolan uppmanas att stå i beredskap för att gå över till distans.

Teach for Sweden kommer med start den 18 mars erbjuda utbildning i hur distansutbildning kan genomföras. Utbildningen är öppen för samtliga lärare och gratis. Varje dag genomför vi utbildningen under en timma och du hälsas varmt välkommen att delta. Du kan vara med på en av delarna eller samtliga. Du väljer det som passar dig bäst.

Syfte med distans- utbildningen: 
Inför ett eventuellt beslut om att stänga grundskolorna i landet vill vi på Teach for Sweden fortsätta kämpa för att alla barn ska ha möjlighet att nå sina mål. Ett steg i det arbetet är nu att stötta alla landets lärare i hur man kan förbereda sig på och få kunskap om hur en digital undervisning kan se ut.

Utformning av distans-utbildningen: 
Utbildningen är utformad i 3 steg
Steg 1 är Hur du förbereder dig för att undervisa digitalt (genomförs 18, 19 och 20 mars)
Steg 2 är Hur undervisar du digitalt (genomförs 24, 25, 26, 31 mars och 1, 2 april)
Steg 3Ett samtalsforum för lyckade koncept(INSTÄLLT)

De olika tillfällena är till för att du som lärare ska få en så bra grund som möjligt för att kunna bedriva undervisning digitalt.

Utbildningstillfällena är en timme långa och  genomförs via Zoom 18-20 mars, 24-26 mars, 31 mars och 1-2 april kl. 16:00-17:00 klicka här för att delta.

Du behöver ha tillgång till dator (önskvärt om du har kamera) och hörlurar och du behöver inte anmäla dig innan.

För att delta klicka här!