Avslutning för Cohort 19

Idag hölls en programavslutning för den grupp som startade ledarskapsprogrammet hösten 2019.

Hela gänget samlades digitalt för att fira deras fina insatser under de två åren i programmet. Det gavs en tillbakablick på åren som gått samt en framåtblick på det fortsatta arbetet för en likvärdig skola. Bland annat delades deltagarna in i par där de fick intervjua varandra om var de befinner sig idag som lärare och ledare och var de vill befinna sig om tre år.

Utbildningsminister Anna Ekström var gästtalare och lyfte särskilt två ord i sitt hyllningstal, ledarskap och svårt. Två ord som hon tror passar bra in på ledarskapsprogrammet. Hon menar att läraryrket kan vara väldigt svårt och hänvisade till skolforskaren John Hatties citat: ”Teaching is hard learning is harder”. Den svåraste ledaruppgiften har inte stora ledare som statsministern utan det är den alldeles vanliga högstadieläraren som möter elever med helt olika förutsättningar och hon tycker att deltagarna har gjort ett väldigt viktigt yrkesval.

Jag är övertygad att ni har valt ett av de mest spännande och givande yrken man kan ha. – Anna Ekström

Vår verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund höll också ett tal där hon lyfte vikten av att deltagarna stannar upp och firar framteg som de gjort och skickade också med att de krävs stort mod att byta karriär och ställa om för att bli lärare. Hon delade också sin övertygelse att gruppen lämnat en stort hopp hos sina elever.

Vi är så stolta över de fantastiska insatser som deltagarna har gjort under de två åren och den stora skillnad de redan har hunnit göra för sina elever!

PS: den fina bilden på deltagarna är från deras vistelse på Sommarinstitutet 2019.