Behov av ny kompetens? – Anställ en TFS-lärare

Behöver du lärare som vill göra skillnad? Genom oss har du möjlighet att anställa motiverade och ämnesbehöriga medarbetare som vill göra skillnad i klassrummet och blir legitimerade lärare på fyra terminer. 

Det är stor brist på lärare i Sverige och många skolor i landet har utmaningar med att hitta rätt kompetens i form av behöriga och skickliga lärare. Genom oss kan en skola anställa en av våra programdeltagare som behörig lärare. Sedan 2013 erbjuder vi ett tvåårigt ledarskapsprogram för akademiker som leder till lärarexamen. Under programmet jobbar deltagarna 80% på en högstadieskola, samtidigt som de läser in en lärarexamen på distans via Luleå tekniska universitet och ta del av en ledarskapsutbildning som vi på Teach for Sweden håller i.

Läs mer om vad det innebär att anställa en programdeltagare

Programdeltagarna är akademiker som har ämneskunskaper från tidigare studierna och som genom vårt program byter till läraryrket. De allra flesta som går vårt program är behöriga i bristämnen NO, matematik och teknik. Några är behöriga inom ett av moderna språken. Skolan anställer deltagaren på 100% och utformar en 80% hållbar tjänst. Fyra dagar i veckan arbetar hen som undervisande lärare och en dag i veckan lägger programdeltagaren på studierna och ledarskapsutbildningen. Programdeltagarna startar sin utbildning i maj 2023 för att ha kunskaper och metoder inför höstterminen och starten på skolan.

Trots att de flesta deltagare är nya i lärarrollen visar återkopplingar från både elever och rektorer att programdeltagarna gör ett fantastiskt jobb i klassrummet. Vår senaste elevenkät visar att TFS-lärarna når bättre resultat än riksgenomsnittet, trots kort lärarerfarenhet. Det är kvitto på att programdeltagarna håller en hög nivå från start. På bilden, som visar hur eleverna bedömde lärarna i snitt i varje fråga, ser man att programdeltagarna når ett mints lika högt eller högre resultat i jämfört med resten av lärarkåren i Sverige: 

 

Grafen visar en jämförelse mellan skolinspektionens lärarundersökning och Teach for Swedens elevenkät. Man ser att programdeltagarna når bättre resultat i alla kategorier.

Skolledare som anställt en programdeltagare lyfter ofta fram deltagarens yrkeserfarenhet och nya perspektiv som något positivt, både för eleverna och för skolutvecklingen. Våra programdeltagare har till exempel bakgrund inom samhällsbyggnad, rymdteknik eller neurokemi.

Vilka skolor kan anställa en programdeltagare?

Lärarbristen i Sverige slår hårdast mot skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Det betyder alltså att det finns lägst antal behöriga lärare där elevernas behov är som störst. En del av vår vision är att hjälpa de elever som mest behöver det. Därför arbetar våra programdeltagare just i skolor med stora behov av skickliga och ämneskunniga lärare. För att anställa en programdeltagare behöver en skola uppfylla vissa kriterier, till exempel att de har en stor andel elever som inte blir behöriga till gymnasiet. Det gör att vi kan säkerställa att vi finns där det behövs som mest.

 

Det säger rektorer som har anställt en programdeltagare

”Det kan innebära stress för den som arbetar och studerar samtidigt, och för skolans organisation. Det är ett pussel att täcka upp scheman men värt allt arbete. Vi har mycket bra erfarenheter med lärare som genomgått Teach for Swedens utbildning. Det är yrkesskickliga personer som kommer från arbetslivet och de vet vad som krävs där ute. Det är bra att det kommer nya ögon och input till skolan. Vi är så nöjda.”  Lena Bergström Häggberg, rektor på Hammerstaskolan i Botkyrka

”Vi har bland annat en populär NO-klubb som startades av tidigare TFS-kandidater på skolan. Nu är de tillsvidareanställda och driver klubben vidare. I ämnes- och arbetslagen bidrar de också till skolans utveckling utifrån sina djupa och olika yrkeserfarenheter.” Johan Pålsson, rektor på Gottorpskolan i Malmö