Connecta blir ny partner till Teach for Sweden

Connecta har valt att stödja Teach for Swedens arbete för en likvärdig skola genom ledarskap.

– Teach for Sweden har under en tid haft ett bra samarbete och dialog med Connecta och är därför väldigt glada att de valt att också gå in som partner till oss, säger Mattias Svensson ansvarig för Finansiering och partnerskap. Connecta är ett företag som själv kan intyga vilken utmaning vi står inför när det gäller svensk kompetensförsörjning.

Connecta är ett konsultföretag vars affärsidé är att hjälpa företag och organisationer genom att kombinera kompetens inom både management och IT. Man vill bidra till att ens kunder kan göra skillnad i svensk näringsliv såväl som på en global arena.

-Vi är verksamma i en bransch där tekniskt kunnande och kompetent personal är helt avgörande för hur väl vi lyckas. Idag väljer allt för få ingenjörsyrket och med vikande resultat för naturvetenskap och matematik i grundskolan så ser inte framtiden ljusare ut säger Leif Lindqvist VD Connecta.

Teach for Sweden rekryterar framtida ledare som har annan examen, med fokus på ämnena matematik, NO och teknik. Kandidaterna går på ett tvåårigt program och arbetar som lärare i utsatta områden där flera ungdomar riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet.

-Vi vill vara en aktör som visar hur viktig denna fråga är inte bara för oss utan också för flera av våra kunder. Sverige har inte råd med att unga människor i skolan inte når målen, fortsätter Leif Lindqvist.
– Teach for Sweden arbetar för en mer likvärdig skola genom ledarskap. Vi vill genom att rekrytera framtidens ledare och placera dem i klassrummen få fler elever att nå målen speciellt inom matte och naturämnena. I vårt fortsatta arbete kommer Connecta bli en viktig partner avslutar Ida Karlberg Gidlund verksamhetschef  Teach for Sweden.