Emil har en förnyad syn på ledarskap

Näst på tur att berätta om sin syn på ledarskap är programdeltagaren Emil Godonou som påbörjade ledarskapsprogrammet under 2018. Idag arbetar han som lärare på en högstadieskola i Fruängen.

Han har under programmets gång fått en förnyad syn på ledarskap och har gått från att se ledaren som en general till att likna ledaren vid en trädgårdsmästare.

”Förut såg jag en ledare mer som en general som bestämde vad folk skulle göra. Nu ser jag ledaren som en trädgårdsmästare som i största möjliga mån jobbar för att växterna själva ska vilja växa. Dock har jag insett att trädgårdsmästaren vid enstaka tillfällen bör agera general, till exempel när en växt skymmer ljuset från de andra.”

Emil tycker alltså att en ledare ska nyttja människor potential och skapa de bästa förutsättningarna för att de ska kunna växa. Bästa tipset till alla ledare i skolan är att bygga en relation till varje elev. Elever och även vuxna jobbar hårt om de gillar och förstår ledaren menar han.

Tidigare har Emil studerat till civilingenjör men arbetar nu med något han verkligen brinner för.

”Jag gör det jag brinner för och jag är tacksam att jag har fått möjligheten till att ha ett sånt liv, just nu.”