En av medgrundarna till Teach for Sweden går vidare mot nya utmaningar

Mattias Svensson, en av medgrundarna till Teach for Sweden och dess COO, har under våren beslutat att gå vidare mot nya utmaningar.

Ambitionen att vara med och bidra till en skola där alla barn får möjlighet att bli sitt bästa jag är en röd tråd för Teach for Swedens verksamhet och har varit så även för Mattias eget engagemang. Han kallar det en rättvisefråga.

– Likvärdig utbildning är en av våra viktigaste rättvisefrågor. Men också en av våra viktigaste konkurrensfrågor. Det berör alla sektorer på kort eller lång sikt. Om vi lyckas eller misslyckas med skolan ger det konsekvenser för så många olika delar av vårt samhälle, det påverkar inte bara elevens egna framtid. Här har Teach for Sweden gjort en skillnad, och det är jag mycket stolt över.

2011 påbörjades en förstudie om vad svensk skola behövde, det arbetet blev början på en etableringsprocess som ledde till att Teach for Sweden grundades i Sverige två år senare.

– Jag har jobbat med, och för, Teach for Sweden i nästan nio år. Att bestämma sig för att lämna Teach for Sweden för att gå vidare mot nya utmaningar var inte ett lätt beslut. Men Teach for Sweden har vuxit, stiftelsen är väl etablerad och vi gör skillnad i klassrum runt om i Sverige, på riktigt. Jag känner att läget är rätt.

Teach for Sweden önskar Mattias Svensson stort lycka till i nya uppdrag. Mattias Svensson kommer att fortsätta att bistå stiftelsen med sin kompetens genom att han sitter med i Advisory Board.