Filip reste till Mexico för projekt med Teach for All

Filip Jennerholm Hammar från cohort 16 deltar via Teach for All i ett samarbete med stiftelsen Oak Foundation. Detta i syfte att skapa fler internationella samarbeten som mynnar ut i konkreta handlingar för att öka elevers lärandeprocesser. Det handlar även om inkludering samt hur att alla elever kan få tillgång till utbildning oavsett bakgrund och utmaningar. Deltagare från 16 Teach-länder är med i projektet och träffades nyligen i Monterrey, Mexico.

Hur fick du reda på denna möjlighet?
Det var via Facebook-gruppen för min cohort som jag fick reda på möjligheten, och då ansökte jag direkt!

Vad var det som lockade?
Dels var temat för dagarna relevant utifrån de frågor som jag fokuserar mycket på just nu i mitt arbete, inkludering och metakognition. Dels lockade möjligheten att träffa lärare från många olika länder, och med en liknande bakgrund. Jag såg många spännande och utvecklande samtal framför mig, och hur dessa skulle kunna mynna ut i konkreta projekt för oss alla framöver. Sist men inte minst så verkade det lärorikt att besöka skolor i förorterna i Monterrey, och att få prata med elever och lärare där om vad de anser är de starkaste faktorerna för en framgångsrik undervisning där elever känner inre motivation, delaktighet och kan se ljust på framtiden.

Vad gör du i projektet? 
Under dagarna i Monterrey så kokade vi ihop de frågeställningar som vi tagit med oss innan tillsammans med våra nya erfarenheter, för att sedan bygga ett projekt som kan prövas hemma under veckorna fram till jul. Mitt projekt är en till största delen kvalitativ studie som rör metakognitiva förmågor, alltså att öka insikten om hur din egen lärandeprocess fungerar bäst. Jag låter just nu mina elever sätta ett konkret mål i början av varje matematikpass. I slutet utvärderar de målet genom att skriva kortare självreflektioner utifrån ett antal frågor, samt en reflektion där de jämför veckans framsteg gentemot förra veckans framsteg. Det jag vill studera är om korta mål, satta av eleverna själva, samt självreflektion i anslutning till detta, kan öka elevernas motivation genom ökad insikt om hur de bäst når sina egna mål.

Deltagarna kommer från många olika länder. Vilka likheter och skillnader har du sett? 
När det kommer till lärandet var samsynen väldigt stor. Vi diskuterade till övervägande del samma forskning och hade en liknande bild av de utmaningar vi möter när det kommer till inkludering i skolan samt hur vi kan arbeta för att exempelvis stötta elever med inlärningssvårigheter.

Skillnaderna syntes mest i förutsättningarna för att jobba kring detta, särskilt materiellt, ekonomiskt och politiskt. Den bild jag fick är att lärarna i många länder ligger flera steg före skolpolitiken. I många länder förväntas barnen till exempel tidigt bidra med försörjning till familjen, vilket innebär att en av de stora utmaningarna är att behålla eleverna genom hela grundskolan.

Kommer det här förändra hur du jobbar? 
Jag har bland annat tagit med mig olika didaktiska metoder som har utvecklats i latinamerika och som visat framgång där, jag vill testa flera delar ur det materialet. Metoden bakom min studie bygger delvis på detta material. Jag har även kontakt med lärare från många olika länder, vilket har öppnat mina ögon för de utmaningar och möjligheter som finns inom undervisning globalt. Det öppnar även möjligheter för mig och mina kollegor att samarbeta med skolor utomlands genom kontakt elever emellan.

Hur kan den som är intresserad ta del av dina erfarenheter och nya kunskaper? 
Projekten kommer att mynna ut i en publikation från Teach For All som troligen kommer att ges ut under nästa år. För alla som kommer till regionsträffen den 5e december i Göteborg finns det även möjlighet att få en fördjupning.

På bild från vänster: Ghana, Libanon, Peru, Malaysia, Sverige