För Niklas är varje dag en spännande utmaning

Vi har ställt några korta frågor kring karriär och ledarskap till programdeltagaren Niklas Selander som påbörjade ledarskapsprogrammet under 2019. Han har en masterexamen i elektroteknik från Chalmers och arbetar idag på en skola i Falkenberg.

I programmet reflekterar deltagarna mycket kring ledarskap och för Niklas betyder begreppet att man försöker få alla att vilja utvecklas och lyckas.

En ledare i klassrummet behöver skapa en tydlig struktur som är accepterad i gruppen, när det finns klara ramar så finns det sedan goda förutsättningar gå vidare och arbeta med en positiv attityd och en trygg gemenskap där alla vill och kommer att bidra och utvecklas.

Hans bästa karriärtips är att arbeta med något som man tycker är kul. När han arbetar med saker han gillar och trivs på arbetsplatsen så både utvecklas och presterar han bättre berättar han. Karriärbytet har också gett honom förnyad energi.

Jag har fått en energiboost, nu är varje dag en spännande utmaning och det är väldigt viktigt att prestera bra för det syns direkt att det gör skillnad för hur barnen kan utvecklas.