Gå TFS-ledarskapsprogram och utvecklas i Stockholms stad

Stockholms stad har varit med ända sedan starten 2013 och förlänger nu samarbetet med Teach for Sweden ytterligare två år. Över 40 deltagare i programmet har anställds av en skola i Stockholms Stad under programmet och fler av dem blir kvar i kommunen även efter avslutat program.

AnnaKarin Östlund enhetschef på Kompetensförsörjningsenheten fick några frågor kring hur hon ser på samarbetet:

Till att börja med jätteroligt att ni valt att skriva på ett nytt avtal AnnaKarin. Varför har ni valt att fortsätta samarbetet med TFS?
– Stockholms stad har ett stort rekryteringsbehov av lärare lång tid framöver. Och i det arbetet behöver vi som arbetsgivare skapa förutsättningar för fler vägar till läraryrket än de traditionella lärarutbildningarna. Det var i den andan som vi inledde vårt samarbete med Teach for Sweden och det är vi mycket glada för. TFS:arna har en gedigen ämneskunskap och många gånger kunskaper inom andra områden som IT och ledarskap vilka blir en tillgång för stadens skolor.

Varför tycker du att man ska söka till Teach for Swedens ledarskapsprogram och jobba som lärare i just Stockholms stad?
– Lärare är ett framtidsjobb och att blir lärare genom Teach for Swedens ledarskapsprogram ger även en gedigen och viktig ledarutbildning. Som lärare i Stockholms stad finns möjlighet att utvecklas i sin pedagogiska roll och göra karriär inom läraryrket. Alla lärare har tillgång till kompetensutveckling, nätverk och seminarier. Man kan bli VFU-handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor, lärarcoach och forskare. Vi är en stor organisation och har därmed tillgång till en bred skara skolor med olika pedagogiska inriktningar och en mångfald av pedagogisk utveckling. Alla lärare i Stockholms stad har tillgång till aktuell forskning och senaste nytt inom utbildningsfrågor. För den som siktar på en chefskarriär erbjuder vi intressanta utvecklingsmöjligheter av allt från gruppledare till rektorsprogram. Stockholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare för lärare.

TFS:are är ämnesbehöriga och många har erfarenheter av ledarskap från näringslivet och akademin. Hur tror du detta kan berika skolor att få in denna kunskap?
– Dessa erfarenheter är jätteviktiga för att möta skolans utmaningar. VI har sett många exempel på hur TFS:arna har varit med och utvecklat skolan just för att de har andra kompetenser, kunskaper och synsätt. Även kopplingen till omvärld och näringsliv kan stärkas via TFS:arna. Ofta är de mycket IT-kunniga vilket är värdefullt utifrån digitaliseringsperspektivet.

Är du nyfiken på att söka TFS ledarskapsprogram och utveckla ditt ledarskap genom att arbete som lärare? Läs mer och sök programmet här!