Gottorpskolan- gott exempel på samarbete

Grundskoleförvaltningen i Malmö har ett långtgående samarbete med Teach for Sweden med syftet att bidra till kompetensförsörjningen inom förvaltningen. Gottorpskolan har sedan ett bra tag tillbaka framgångsrikt tagit emot och anställt deltagare, och planerar att göra så även i år.

Johan Pålsson, rektor på Gottorpskolan, framhåller att samarbetet märkbart underlättat deras kompetensförsörjning. Deras medverkan har resulterat i att de hittills lyckats anställa åtta lärare.

Vi har anställt en tidigare professor, en hjärnforskare, två kemister, en marinvetare, en civilingenjör, en meteorolog och en oceanograf. Deras spetskunskaper bidrar till skolans utveckling. I synnerhet i de naturvetenskapliga ämnena.

Hur kommer det sig att ni valt att hitta nya medarbetare via samarbetet och inte den ”vanliga vägen”?

”Rekryteringsprocessen är väldigt bekväm. Vi i skolledningen behöver varken annonsera eller ha tidskrävande intervjuer. Vi kontaktar ansvariga på Teach for Sweden, beskriver vårt behov och de ordnar en matchning.Vi upplever även att kandidaterna är ovanligt kvalificerade och kunniga i sina ämnen. De har med sig arbetslivserfarenheter från andra branscher och är särskilt intresserade av att tjänstgöra i skolans värld. De har ofta bytt en trygg yrkeskarriär efter en lång utbildning mot att istället arbeta med ungdomar och deras bildning. Det säger mycket om deras drivkraft.”

Varför hoppade ni på samarbetet från början?

”Gottorpskolan är belägen i Bunkeflostrand, en synnerligen expansiv stadsdel i Malmö. Vi har vuxit kraftigt de senaste tre åren och nästan dubblerat både elevantal och lärarkår, och därför behövt all hjälp vi kan få att rekrytera.”

Vilka fördelar ser du med er medverkan?

”Kompetensförsörjningen vad gäller högstadielärare är ansträngd, särskilt i vissa ämnen, och den förväntas förbli svår. Genom att fånga upp deltagarna i samarbetet ges vi möjligheten att kunna anställa ämneskunniga yrkesmänniskor som aktivt sökt sig till högstadiet för att de vill göra skillnad för tonåringar som står på tröskeln till vuxenlivet.”

Hur har det bidragit till skolans utveckling?

”Alla våra Teach for Sweden-lärare har olika bakgrunder och flera är även disputerade. Vi försöker i största möjliga mån ta tillvara kompetensen och har nyligen startat en no-klubb, vilken leds av tre Teach for Sweden-lärare tillsammans med en förstelärare. Klubben är förlagd efter skoltid och är öppen för alla elever, oberoende av förkunskaper. Den har blivit mycket populär. Samtidigt som den stimulerar elevernas lust och motivation, skapar den även en känsla av sammanhang för alla våra naturvetenskaps- och experimentintresserade tonåringar från olika klasser.”

Jag rekommenderar verkligen andra rektorer att anmäla sig till samarbetet.

Skribent och fotograf: Julia Holst