Helsinborgs Stad: ”Varje elev ska lyckas!”

Helsingborg Stad har nyligen inlett ett samarbete med Teach for Sweden för att hitta fler medarbetare som brinner för sina ämnen och vill jobba mot en likvärdig skola genom ledarskap.Vi passade därför på att fråga Tony Mufic, utbildningsdirektör på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, om hans tankar kring det nya samarbetet.

Varför har kommunen valt att inleda samarbete med Teach for Sweden?
Vi ser samarbetet som en bra möjlighet att nå nya medarbetare som är ämneskompetenta. Med erfarenhet från vitt skilda branscher kan personer som går med i programmet tillföra både våra medarbetare och elever nya infallsvinklar.

Vilka förväntningar har ni på samarbetet?
Genom samarbetet med Teach for Sweden har vi en unik möjlighet att utöver våra redan kompetenta medarbetare berika undervisningen med talanger som har erfarenheter från många olika branscher.

Varför ska man söka TFS-ledarskapsprogram och jobba på en skola i Helsingborgs stad?
Det enda vi vet om framtiden är att den kommer att se annorlunda ut. Den som söker sig till Teach for Sweden med anställning inom våra skolor kommer att få möjligheten att möta en verksamhet som visserligen har sina utmaningar, men där vi jobbar tillsammans mot samma mål. Att varenda elev ska lyckas.

 

Fotograf: Johan Hermansson, SFF