De tre grundpelarna i ett gott ledarskap

Vår grundare och verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund, har en gedigen ledarskapserfarenhet. I Teknikföretagens tidning Magasin:t ger hon sina bästa ledarskaps- och lästips.

En skicklig ledare fattar beslut och leder utifrån nu- och sen- perspektivet. Det innebär att ledaren har förmåga att samla in information om nuläget samtidigt som ledaren har modet och kreativiteten att göra en kvalificerad gissning av hur framtiden ser ut. Och det är både nuläget och senläget som ligger till grund för beslutet.

Läs alla Idas tips här!

Foto: Erik Thor