Teach for Sweden impactrapport 2021

Vår impactrapport 2021

2021 bidrog vi med över 90 lärare till svenska klassrum – det visar vår impactrapport för 2021. Framför allt inom ämnen där det saknas flest behöriga lärare hjälper vi att tillsätta personal. Drygt var fjärde examinerad tekniklärare, och var femte examinerad kemi- och fysiklärare för årskurs 7 till 9 kom i fjol via oss. 

Teach for Sweden impactrapport 2021

Siffror från Teach for Swedens impactrapport 2021

”2021 var ett utmanande år. Barn och unga har berättat att pandemin har påverkat deras möjlighet att nå målen i skolan och att det också har påverkat tron på framtiden. Därför känns det särskilt viktigt – just i år – att vi har rekryterat, valt ut och utbildat ytterligare strax under 50 modiga ledare som leder lärande i klassrum runt om i Sverige. Varje dag bygger vi en mer likvärdig skola och trots ett utmanade år ser vi med hopp och tilltro fram mot 2022″, säger Ida Karlberg-Gidlund, verksamhetschef på Teach for Sweden.

2021 gick var sjunde niondeklassare ut högstadiet utan behörighet att kunna söka vidare till gymnasiet – det motsvarar 16 500 barn i Sverige. Pandemin har gjort problemen i svenska skolan större och de elever som redan hade sämre förutsättningar att nå målen i skolan är också de som påverkats mest negativt av pandemin. Vi arbetar för en likvärdig skola genom att öka antalet behöriga lärare som hjälper eleverna att nå sin fulla potential.

Sedan starten 2013 har över 31 000 elever i Sverige undervisats av någon som går eller har gått vårt ledarskapsprogram, en utbildning som gör det möjligt för akademiker att byta till läraryrket. De läser in lärarexamen samtidigt som de arbetar på en högstadieskola i socioekonomiskt utsatta områden, där lärarbristen är störst.

Läs hela impactrapporten här: Impactrapport 2021