Lärare förklarar något för två elever.

Konsten att göra undervisning effektiv och rolig – vad är ämnesdidaktik?

Tänk tillbaka på din egen skoltid. Med stor sannolikhet fanns det en lärare som alltid utformade sin undervisning på exakt samma sätt – öppna boken, läs en text, lyssna, lös en uppgift. Var det lite tråkigt? Då hade den läraren kanske behövt lära sig mer om ämnesdidaktik. Ämnesdidaktik ger läraren kunskap om hur ett ämne kan undervisas så att det blir intressant, engagerande och enkelt att förstå.

– ”Syftet är att utbilda lärare som i sin tur kan utbilda elever som kommer ha lättare att erövra kunskap. En bieffekt är dessutom att det leder till roligare undervisning – både för läraren och eleverna. Den effekten ska man inte underskatta!”

Det säger Stefan Sollander, universitetsadjunkt på Luleå tekniska universitet. Han undervisar våra programdeltagare i ämnesdidaktik inom matematik och naturvetenskap. Programdeltagarna i vårt ledarskapsprogram läser en SKPU – en särskild kompletterande pedagogisk utbildning. Det som skiljer SKPU:n från en KPU – alltså en vanlig kompletterande pedagogisk utbildning – är framför allt att deltagarna arbetar samtidigt och har möjlighet att direkt pröva olika metoder i sin undervisning men även det stora fokuset på ämnesdidaktik.

Porträttbild på Stefan Sollander.

Vad är ämnesdidaktik?

Didaktik betyder kort uttryckt ”läran om konsten att undervisa”. Ämnesdidaktik betyder alltså ”läran om konsten att undervisa i ett ämne”. Alla våra programdeltagare läser ämnesdidaktik och de som har en bakgrund inom STEM, alltså science, technology, engineering och mathematics, läser till och med ämnesdidaktik i två ämnen – teknik och matematik eller naturvetenskap och matematik. Anledningen är att lärare med behörighet i teknik eller naturvetenskapliga ämnen ofta även får undervisa i matematik trots saknad behörighet i det ämnet på grund av den stora bristen på mattelärare. Matematik är också ett särskilt viktigt ämne eftersom ett högt betyg i matematik även ger goda indikationer på generell akademisk framgång, som en rapport från Skolverket visar.

– ”Ämnesdidaktik är viktigt eftersom olika klassrumspraktiker har olika effekt i olika ämnen. Deltagarna får testa det och ser vilken effekt de får när de gör på ett visst sätt i ett matteklassrum kontra till exempel ett teknikklassrum. Tittar man på hur lärarutbildningen är upplagd i allmänhet så brukar det vara stor fokus på allmän didaktik.”

Olika klassrumspraktiker har olika effekt i olika ämnen.

Utbildningen är dessutom arbetsintegrerad. Det betyder att programdeltagarna arbetar fyra dagar i veckan på en högstadieskola samtidigt som de läser SKPU:n på distans. En stor fördel, menar Stefan:

– ”Den stora utmaningen för alla som läser en lärarutbildning är att frigöra sig från att man undervisar på samma sätt som man själv har blivit undervisat på. Det är vanligt att studenter glömmer bort vad de har lärt sig under utbildningen när de börjar på skolan och att de undervisar på ett sätt som kanske inte är optimalt enligt ämnesdidaktiken. Därför är det en stor fördel att SKPU:n är arbetsintegrerad: Deltagarna får möjlighet att testa på olika klassrumspraktiker, diskutera genomförandet med varandra och anpassa metoden till sin egen lärarroll. Vi följer med dem i deras undervisning och kan ge dem direkt återkoppling och tips. På det sättet ser vi att det ger stor effekt och god utveckling. Det är väldigt givande när deltagarna återkopplar till oss att en viss klassrumspraktik inte bara hjälper eleverna att nå bättre resultat men även gör undervisningen roligare.”

En bieffekt är att det leder till roligare undervisning – både för läraren och eleverna.

Ämnesdidaktik är alltså ett viktigt verktyg för att eleverna ska kunna få den kunskapen de behöver. Annars finns det en risk att undervisningen blir svår att följa, mindre engagerande och i slutändan mindre effektiv.

– ”Matte är till exempel ett ämne som många elever har svårt för. Vi tar en riktig klyscha: Föreställ dig att eleverna bara sitter tyst i klassrummet och räknar i boken. Det är inte särskilt engagerande. I ämnesdidaktiken pratar vi om hur man kan lägga upp matteundervisningen på ett annat sätt: Kan man genomföra olika former av laborativ eller experimentell matematik? Kan vi ge läraren verktyg för att leda diskussioner om ett matematiskt problem som breddar elevernas syn på ämnet? Ämnesdidaktik kan ha stora effekter i klassrummet på en gång och därför är det så bra att alla deltagare får läsa ämnesdidaktik.”

Blir du nyfiken på vårt ledarskapsprogram? Här kan du läsa mer!