Låt oss presentera Cohort 21!

Vår rekryteringsprocess är nu avslutat och vi har haft många otroligt kompetenta sökanden i år!

Efter att ha gått igenom en rad tuffa tester kan vi nu presentera Cohort 21, som består av 62 modiga personer som i höst kommer att påbörja ledarskapsprogrammet. Redan nu under våren kommer de dock att läsa in några högskolepoäng via vår parter Luleå tekniska universitet för att förberedas inför Sommarinstitutet som sker i sommar.

Deltagarna kommer att anställas på högstadieskolor runt om i landet som har svårigheter med måluppfyllelsen och matchningen mot att hitta passande skolor är i full gång. De kommer att undervisa inom bristämnena kemi, teknik, fysik, biologi, matematik, svenska, spanska och engelska. Flera av dem är dessutom behöriga i mer än ett ämne.

Gruppen består av ungefär hälften kvinnor och hälften män och det är stor spridning gällande ålder och var i landet man bor.

Vi ser verkligen fram emot att få följa gruppens resa under de kommande två åren!