Max gjorde ett spännande karriärbyte!

Careerbuilder gjorde ett besök på Bäckahagens skola där Max är verksam som lärare i teknik och NO. Max går andra året på Teach for Sweden’s ledarskapsprogram, vilket innebär att han arbetar fyra dagar i veckan och har en studiedag.

Innan Max klev på Teach for Sweden’s ledarskapsprogram arbetade han med IT-ledning och styrning som Senior Delivery Manager på Ericsson, en klar skillnad mot den årskurs 8 han undervisar idag. Ett beslut han motiverar med att han ville känna att han gör skillnad och nytta direkt för någon som behöver det. Ett val han inte ångrar.

Under Teach for Sweden’s ledarskapsprogram får deltagarna kontinuerlig feedback och stöttning från en ledarutvecklare som bland annat besöker dem i klassrummet. Ledarutvecklare är personer med bred kompetens och erfarenhet från läraryrket och ledarskap. Jenny är ledarutvecklare åt Max och vid Careerbuilders besök höll hon i ett feedbacksamtal tillsammans med Max.

Careerbuilders besök resulterade i två olika artiklar – en intervju med Max och en artikel om besöket från ledarutvecklaren Jenny. Är du nyfiken på hur det är att vara ledare för Teach for Sweden? Då ska du ta del av båda artiklarna, du hittar dem här: Besök från ledarutvecklare  – Intervju med Max

 

Foto: Careerbuilder