Mellby Gård stöttar Teach for Sweden!

Utbildning är det viktigaste vi har och ett sätt för unga att skapa sig den framtid de önskar. En bra utbildningsnivå är superviktigt för samhället i sort. Teach for Swedens arbete med att få akademiker med en helt annan bakgrund in i klassrum, framförallt i områden som behöver det allra mest, tror vi är helt rätt.

Det säger Johan Andersson, VD för Mellby Gård, som är ett av de företag som stöttar oss så att vi tillsammans varje dag kan se till att fler barn och ungdomar får skickliga lärare som tror på dem.

2020 gick 16 500 barn ut högstadiet utan gymnasiebehörighet. Samtidigt vittnar svenskt näringsliv om stora svårigheter i den framtida kompetensförsörjningen. Den ekvationen går inte ihop. Med stöd från företagspartners kan vi fortsätta bidra till att fler barn når målen i skolan – för först när alla barn når sin fulla potential, kan Sverige nå sin. Är ditt företag intresserad av att stötta oss? Kontakta Sabinor Lönnroth för att få veta mer.

Tack till alla våra befintliga finansiärer och partners: Mellby GårdBeijer Alma ABDHLIGSödra tornet, Utbildningsdepartementet och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.