Ministrar och TFS på besök i Husby

I måndags var besökte vi Husbygårdsskolan utanför Stockholm. Tillsammans med närings-och innovationsminister Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, förde vi ett samtal kring skolans kompetensförsörjning.

Husbygårdsskolan ligger utanför Stockholm och har både en alumn och en av våra ledare ibland sin personal. Skolan är genom Stockholm Stad en långvarig partner till Teach for Sweden och har sedan 2013 haft ledare ibland sin personal. Tillsammans med Rektor Magnus Duvnäs, alumnen Sanna och ledaren Klara höll vi ett samtal med ministrarna kring skolans kompetensförsörjning och vikten av en likvärdig skola.

Ida och Mattias representerade oss och ledde samtalen under besöket. Under dagen så berättade ledaren Klara om sina upplevelser i programmet. Susanna berättade om resan genom hela programmet och nu arbetet som en TFS-alumn. För att ge en bredare inblick kunde också Magnus berätta om rollen som rektor i samarbetet med oss och dela sina perspektiv på framtida rekryteringar. Tillsammans med ministrarna blev det mycket bra samtal kring svårigheterna med kompetensförsörjningen i svensk skola och behovet att skapa fler vägar till läraryrket.

Vi tackar Husbygårdsskolan för att de tagit emot oss under vårt besök. Vi vill också tacka båda ministrarna för mycket bra samtal.

Läs Utbildningsdepartementets pressmeddelande inför besöket 

Bilder från besöket

Rektor, Alumn, Mikael damberg och Mattias under måndagens besök Samtal under måndagens besök Ida, Mikael Damberg och Helen Hellmark Knutsson under måndagens besök Mattias, Susanna och Ida under måndagens besök Rundtur under måndagens besök Ida, Mikael och Helen under måndagens besök