”Om du vill känna att du gör nytta varje dag ska du bli lärare!”

Vi har frågat Martin Lundblad, som läser första året på ledarskapsprogrammet, hur han ser på ledarskap och sin nya karriär som lärare. Han har gått från att vara forskare till att arbeta på en skola i Malmö. För Martin innebär ledarskap ett engagemang för att hjälpa andra att utvecklas. För det krävs självkännedom, empati men också förmåga att agera utifrån sin roll och med blicken framåt.

Ledarskap är otroligt spännande, det handlar mycket om att finna sin egen ledarstil men också om mod att våga testa sådant man inte är helt bekväm med från början. Det som attraherar mig med både läraryrket och ledarskap som sådant är att man ständigt ser på sin roll ur olika perspektiv och på olika nivåer.

Martin hade redan hade från början en övertygelse om att goda personliga relationer och empati var otroligt viktigt för ett bra ledarskap. Det han har lärt sig sedan han började i skolan är vikten av struktur och tydlighet.

Min tro på relationsbygge, empati och engagemang för uppgiften består men vikten av struktur är det som tillkommit på senare tid. Jag tror att få ställen kräver så olika typer av ledarskap som skolan gör och byten mellan dessa typer inom en och samma dag. Det är fantastiskt spännande.

Han tycker att karrärväxlingen har fungerat smidig tack vare Teach for Sweden. Trots hans önskan om att bli lärare och arbeta i skolan tvivlar han på att han varit lärare idag utan programmet. Utmaningar har alltid lockat och i programmet finns stora utmaningar men också en fantastisk gemenskap och ett ovärderligt stöd på vägen. På frågan varför man ska byta karriär och välja Teach for Swedens ledarskapsprogram svarar Martin så här:

Våga! Att byta karriär mitt i livet är otroligt spännande. Jag känner mig verkligt levande igen efter att jag bytte jobb från forskare till lärare. Om du vill känna att du gör nytta varje dag ska du bli lärare, sök ledarskapsprogrammet. Nu!