Problemen i skolan har förstärkts av Pandemin!

Teach for Sweden har sedan 2013 arbetat för en bättre skola och har sett bristen på likvärdighet och behöriga lärare som två stora utmaningar, redan innan pandemin. Via vittnesmål från våra deltagare och alumner har vi även sett hur de elever som hade det tufft innan pandemin nu fått det ännu svårare.

Nu slår Skolverket fast, i en rapport kring coronavirusets konsekvenser, att utmaningarna har ökat och att elever riskerar att inte få de kunskaper och färdigheter som de annars skulle ha fått på grund av pandemin.

Pandemin har satt ljuset på det som redan tidigare var utmaningar i svensk skola, nämligen likvärdigheten och lärarbristen.

Det säger Anna Castberg, chef för Skolverkets utredningsenhet. Rapporten visar också att fler lärare behövs när kunskapstappet som pandemin riskerar att innebära ska tas igen. Läs hela rapporten i sin helhet här.

Går du i tankarna av att byta yrke och bli lärare? Gör då en intresseanmälan här så kontaktar vi dig med mer information om programmet.