Så skapar du ett hälsosamt mindset – alumn Anna Jacquet publicerar bok för lärare

Älskar du ditt jobb som lärare men känner dig ibland överväldigad? Tvivlar du stundtals på dina egna färdigheter? Vår alumn Anna Jacquet har skrivit en bok som hjälper dig att hantera ditt mindset i den komplexa och mångfacetterade vardagen som lärare. 

 Omständigheterna och omvärlden som lärare jobbar i kan de ofta inte kontrollera utan behöver förhålla sig till. ”Det finns nog ingen skola eller lärare i världen som inte känner att det saknas resurser”, säger Anna. Det du däremot kan styra över är dina inre resurser och ditt eget mindest. ”Jag är övertygad om att du som lärare har den kompetensen du behöver för att undervisa. Om du är trygg i det blir du mindre beroende av externa resurser. Du kan göra ditt jobb – att undervisa – med det du kan och har här och nu.” 

Många lärare väljer att ta på sig ansvar som sträcker sig utöver yrkesrollen.

Att många lärare känner sig otillräckliga kan till exempel bero på de mångsidiga krav som ställs på lärare idag, menar hon. ”Många lärare väljer att ta på sig ansvar som sträcker sig utöver yrkesrollen, men många gånger förväntas de också att göra det, både från media och från Skolverket. Det är jättesvårt att sätta gränsen vart lärarens ansvar slutar och den behöver vara tydligt från skolledningen. När det är luddigt så tror många att något är deras ansvar, fast det egentligen inte är det.”  

Utifrån sina egna erfarenheter som elev, mamma, lärare och skolledare argumenterar Anna för att läraryrket måste gå tillbaka och fokusera på vad det egentligen handla om: att undervisa. ”Det är aldrig en lärares uppgift att lösa en elevs livssituation, det är andra människor som har den kompetensen. Du måste veta var ditt yrke slutar och när du behöver ta hjälp av andra experter som kan hjälpa eleven.” 

Boken handlar om att ge styrka och mod och förstå att man har kompetensen för att undervisa under vilka förhållanden som helst. 

Boken ska hjälpa lärare att förstå sin professionella roll i skolans kontext samt styra över ens egna mindset och beteende. Den består av sju kapitel som alla börjar med en visualiseringsövning inom respektive område och slutar med ett mindset-råd. ”Boken handlar om att ge styrka och mod och förstå att man har kompetensen för att undervisa under vilka förhållanden som helst. Och att man når sina elever först när man kommunicerar väl med sig själv”, sammanfattar Anna. 

Från idé till bok 

Idén om att skriva en bok kom till Anna när hon flyttade med familjen till Frankrike för 1,5 år sen. Innan dess jobbade hon som biträdande rektor på en skola i Vaxholm och arbetade aktivt med att kartlägga lärarens roll på skolan: ”En stor del av mitt jobb var att göra observationer och att bygga arbetslagets definitioner av läraryrket. När jag slutade kände jag mig inte klar med det utan ville hitta ett sätt att jobba vidare med mina slutsatser. Jag landade i att det var en bok jag ville skriva för att det är formatet jag är mest bekväm i. Dessutom har det också alltid varit en dröm att skriva en bok någon gång i livet.” 

Anna gick vårt ledarskapsprogram 2017. Hon är biolog i botten och har läst biomedicin på Karolinska Institutet. Efter studierna började hon vikariera 2010 på en specialskola för barn med autism. ”Jag älskade det! Det var fantastiskt kul!”, minns Anna. Ändå tog det några år innan hon erkände för sig själv att det var i klassrummet hon ville vara: ”Jag tänkte alltid att jag ska doktorera och forska, men sedan stannade jag ett år till på skolan, och ett år till, och ett år till… Jag insåg så småningom att det faktiskt var det jag ville göra. Jag tyckte att det var väldigt givande att gå till jobbet eftersom jag kände mig bra på det jag gjorde. Så när jag såg en annons för ledarskapsprogrammet tog jag chansen.” 

Idag bor Anna i Frankrike och har redan börjat att skriva på två kommande böcker. Dels ett projekt hon gör ihop med en alumn från Teach for Marocko som vänder sig till nya lärare, men även nästa bok i samma serie som ska vara för föräldrar, till föräldrar. Hon planerar även att skriva en fjärde bok som ska rikta sig mot elever. 

Boken är skriven på engelska och om du är intresserad kan du köpa den här.

Fakta om Anna  

Cohort: 2017 

Bor i: Lit-et-Mixe i Frankrike 

Gör: Författare 

Tips till sökande: Våga söka. Som lärare gör du skillnad här och nu. Det kan vara överväldigande att känner att man behöver göra livsviktig skillnad för eleverna, men om du gör skillnad varje dag så gör du skillnad för resten av livet. Inte bara för eleverna, men även för dig själv. Som lärare växer man otroligt mycket och det är genom interaktionerna med eleverna som man blir en bättre lärare. 


Bli en del av lösningen!

Att skapa en likvärdig skola är inte en uppgift vi kan lösa själva. Det finns flera vägar att hjälpa oss att nå fler barn. Var med och bidra!