Satsa på fler behöriga lärare och stoppa rekryteringen till gängen

Fler behöriga lärare, en 10-årig politisk plan för skolan och media som tar sitt ansvar – det är så vi kan stoppa rekryteringen till gängen. Vi presenterar 3 punkter för att vända utvecklingen.

Idag är var tredje lärare obehörig och föräldrarnas bakgrund spelar en avgörande roll för hur eleverna lyckas i skolan. 1 av 7 elever går ut nian utan behörighet till gymnasiet och 2035 beräknas det saknas 12 000 behöriga lärare i den svenska skolan – inte en särskilt ljus bild av framtiden och en grogrund för gangsterism och rekrytering till gängen.

Vad vill du bli när du blir stor? Den frågan har nog de flesta fått och svaret har skiftat med tiden. Men det som är riktigt oroväckande är att idag drömmer många unga om att bli gangsters. Vad händer med ett samhälle när våld, narkotikahandel och skjutningar inte bara blir ett inslag i vardagen utan också en målbild för unga? Vilken roll kan skolan spela? Och vem vill leda våra ungdomar till en ljusnande framtid bort från rånarluvor och gangsterism?

Gangsterismen som skönmålar ett liv som kriminell ger inte bara fel bild av verkligheten, den är ett hot mot hela det öppna samhälle vi värnar om. När en pappa som säger till ett gäng ungdomar blir skjuten i ansiktet vet vi alla att det har gått för långt. Det drabbar inte bara de anhöriga utan det drabbar alla som värnar om ett samhälle där vi säger ifrån när vi tycker någon beter sig fel. Ett öppet samhälle där vi alla tar ansvar och vågar uttrycka våra åsikter.

Skollagen slår fast att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Med skollagen som grund har vi en unik möjlighet att bekämpa rekryteringen till gängen, gangsterismen och bygga det demokratiska samhälle vi önskar där kunskap är makt och civilkurage är en självklarhet. Långt ifrån våldskapital och tystnadskultur.

För att lyckas behöver skolan ett ledarskap som kan förverkliga skollagens mål. En avgörande del av lösningen är fler behöriga och inspirerande lärare som ger alla elever en chans att välja sin egen framtid. Redan idag finns det skickliga och behöriga lärare i skolan men de måste bli fler. Vi måste jobba för att attrahera talangerna som vill leda i skolan och få fler att vilja använda sin kunskap för att göra den svenska skolan bättre, klassrum för klassrum.

Men skolan kan inte ensamt lösa dagens problem.

Nu måste vi alla resa oss och ta ansvar för att bygga det samhälle vi vill ha. Vi behöver ha ledare som kan visa på en positiv framtid.

Vi på Teach for Sweden skickar nu ut en uppmaning till alla politiker, ideella organisationer, kommuner, skolor och vuxna. Låt oss ge alla barn alternativ, drömmar och ambitioner som bygger ett öppet och fritt samhälle. Vi presenterar 3 punkter för att ge unga hopp och bygga det samhälle vi önskar.

1. Låt oss enas runt skolan och ta fram en politisk gränsöverskridande 10-årsplan där bland annat fler behöriga lärare gör den svenska skolan bättre. Det behövs enighet och långsiktighet för att lyckas i kampen mot gangsterismen och för att kunna bygga ett kunskapssamhälle.

2. Ge socialtjänsten, polisen samt skolan större möjligheter att jobba tillsammans så vi kan säkerställ att alla elever har förutsättningar för att klara skolan i enlighet med skollagen och. Det bygger ett jämlikt samhälle där utrymmet för gängen att rekrytera minskar drastiskt.

3. Media måste ta sitt ansvar och i högre grad visa upp de goda exemplen. Ska vi ge unga ett alternativ till att bli gangsters måste vi synliggöra det positiva i att välja andra vägar. Det finns många goda exempel, nu är det dags att lyfta upp dem och göra dem till våra hjältar.

Tillsammans kan vi förebygga att nästa generation hellre tar på sig en studentmössa än en rånarluva. För den ljusnande framtiden är vår och vi bestämmer över den tillsammans.

Ida Karlberg Gidlund CEO Teach for Sweden, behörig lärare BI, GE, tidigare Rektor

Sofie Evertsson Sofie Evertsson, behörig lärare SH, SP, tidigare Politisk sakkunnig till statsminister Stefan Löven

Raoul Joshi behörig lärare MA, TK, tidigare Rådgivare digitalisering & strategi Magnus Hermansson, behörig lärare KE, TK, MA, tidigare Fabrikschef

David Clysen behörig lärare MA, BI TK, tidigare Säljchef Ericsson

Christer Wingren behörig lärare MA, KE, BI, tidigare Professor, Lunds universitet

Cecilia Eriksson behörig lärare BI, KE, tidigare Medicinsk Forskare, Docent i neurobiologi

Karan Partovi behörig lärare MA, FY, TK, IDH, tidigare Kapitalförvaltare

Gustav Kalin Gustaf Kalin, behörig lärare MA,TK, tidigare Civilingenjör

Olivia Orback behörig lärare KE, BI

Johanna Jakobssonbehörig lärare SV, RE, SVA

Naeef Almezel behörig lärare MU

Jenny Lundh behörig lärare HI, GE

Sara Heinrich behörig lärare SH

David Näsvall behörig lärare TK, FY, MA

Jacob Sundström behörig lärare ID, HI, RE, GE