Sommarens höjdpunkt!

En viktig utbildningsdel i ledarskapsprogrammet är vårt sommarinstitut (SI) som bedrivs på Stensunds folkhögskola vid kusten utanför Trosa i slutet av juli. Där träffas deltagarna varje sommar för att förbereda sig inför arbetet i skolan. Inför första läsåret har vi en två veckor lång utbildning med innehåll som gör TFS:arna redo för att kliva in i klassrummen och göra skillnad. De får praktiska verktyg för undervisning och ledarskapet i klassrummet samt många nya vänner som jobbar för samma sak.

Sommaren mellan fösta och andra året har vi ett kortare SI. Här är fokus att samla gruppen några dagar och utveckla deras ledarskap utifrån individen, gruppen och system.

Årets SI har fått anpassas efter rådande läge och kommer att genomföras både digital och fysiskt i mindre grupper.