stod-oss-csr

Bli partner

Dagens barn är morgondagens forskare, entreprenörer och ledare.
Gör en insats och bli partner – för framtidens skull!

Alla barn har lika stora drömmar, men olika förutsättningar. Varje år förlorar Sverige enorm potential när elever inte når kunskapskraven på högstadiet, vilket gör att de inte kan söka in till gymnasiet. Samtidigt vittnar svenskt näringsliv om stora svårigheter i den framtida kompetens-försörjningen. Den ekvationen går inte ihop.

Teach for Sweden rekryterar akademiker som genom ett tvåårigt ledarskapsprogram blir behöriga lärare och därmed kan vara med att utbilda framtidens vuxna. Med stöd från företag kan vi fortsätta bidra till att fler barn når målen i skolan – för först när alla barn når sin fulla potential, kan Sverige nå sin.

Teach for Sweden gör det möjligt för företag att jobba långsiktigt med kompetensförsörjning, samtidigt som de gör skillnad för barn som inte har förmånen att ha förebilder omkring sig. Dessutom är det ett fint sätt att engagera sina medarbetare och öka den interna stoltheten.

Anna Sjöström Douagi, Vice President Science & Programs, Nobel Center

Teach for Sweden verkar på ett innovativt sätt för barns lika möjligheter, med extra fokus på teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Det är speciellt relevant för oss inom industrin som långsiktigt har behov av medarbetare med teknisk bakgrund.

Henrik Perbeck, vd, Beijer Alma

Utbildning är det viktigaste vi har, ett sätt för unga att skapa sig den framtid de önskar. En bra utbildningsnivå är superviktigt för samhället i sort. Teach for Swedens initiativ med att få akademiker med en annan bakgrund in i klassrum, framförallt i områden som behöver det allra mest, tror vi är helt rätt.

Johan Andersson, vd Mellby Gård

Jag tycker att alla företag borde stötta någon verksamhet som driver samhällsutvecklingen framåt. Jag slår gärna ett slag för Teach for Sweden. De har ett framgångsrikt program som löser många utmaningar vi står inför i samhället och skapar en väldig nyttiga för de elever som möter deras lärare.

Anna  Sundström, vd Södra Tornet

Partners bidrar till: 

 

  • Att förändra framtiden för barn i högstadieskolor med stora behov. 
  • Att fler elever får möjlighet att börja på gymnasiet och goda förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. 
  • Att bli en attraktivare arbetsgivare och erbjuda personalengagemang som inspirerar och gör skillnad för barn. 

Vi berättar gärna vad ett samarbete ger ditt företag. 

Kontakta oss

 

När Angelica undervisar ser hon först och främst till så att alla elever hänger med och förstår. Om något är oklart hjälper hon dig tills du förstår, oavsett ifall lektionen har tagit slut eller inte. Hon lägger ned väldigt mycket tid på oss och det visar att hon vill att vi skall lyckas och utvecklas.

Elev i åk.9 till en av våra alumner

Delta på Future Day

 

Ta chansen att inspirera ungdomar och förbereda dem inför arbetslivet!

Varje termin anordnar vi en Future Day ute på någon av våra skolor. Som företagspartner får dina medarbetare chansen att hjälpa eleverna att få upp ögonen för olika yrkesvägar, minska gapet till yrkeslivet samt ge dem en inblick om en framtida karriär på din arbetsplats. Vad hade du sagt om du som vuxen hade fått träffa ditt 15-åriga jag?

Deltagarna träffar eleverna i mindre grupper  för att berätta om sig själva och sin resa genom arbetslivet. Vi hjälper till att förbereda träffen med eleverna. Här kan du läsa om våra tidigare Future Days.

Vill du veta mer? Anmäl ditt intresse här!

Jag tycker att jag har lärt mig mycket idag: Att man alltid har olika val och även om nånting dåligt händer kan det alltid bli nånting bra i slutändan. Även om det skulle gå dåligt i skolan kan det bli bättre sen. Även om jag misslyckas kommer jag lära mig någonting av det.

Sumeyo (15), elev på Ryaskolan om hennes lärdomar från Future Day

Våra partners


Partner: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Nordic capital, Mellby Gård, DHL, Beijer Alma, IG, Södra Tornet, Space Academy

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vad ett samarbete kan ge?