Partnerskap


Vill ditt företag att barns framgång i skolan inte ska begränsas av deras föräldrars utbildningsnivå, vilken skola de går i eller deras socioekonomiska bakgrund?


 

Teach for Sweden verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. När stödet hemifrån inte räcker till behövs mer stöd från skolan. Om vi ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet kan vi i framtiden bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap, kreativitet och starka och modiga ledare driver Sverige framåt.

Att stödja Teach for Sweden är en unik möjlighet att göra ett aktivt ställningstagande för barns rätt till en likvärdig skola och för att svenskt näringsliv ska kunna få tillgång till rätt kompetensförsörjning i framtiden. Genom att aktivt ta ställning för att likvärdighet i den svenska skolan är av yttersta vikt kan ditt företag inte bara göra skillnad för enskilda elever, utan även bidra till att trygga kompetensförsörjningen för svenskt näringsliv i framtiden.

Storakers_Anna_2_print

Som ett av Sveriges största börsbolag vill vi också vara en ansvarsfull samhällsaktör och bidra till samhällets utveckling.

Nordea har varit en partner till Teach for Sweden sedan starten 2013….

Läs mer

Varför samarbeta?

Vi erbjuder olika samarbetsformer och ett partnerskap med oss innebär många fördelar som kan stärka er verksamhet inom exempelvis HR och profil i frågor om samhällsansvar och samhällsengagemang.

Vi söker fler företag som vill vara med och stötta Teach for Sweden i arbetet att uppnå en likvärdig skola för alla barn. Är ditt företag intresserad av det eller vill ni veta mer om samarbetsformerna är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Finansiering


Teach for Sweden är en ideell stiftelse som verkar för en likvärdig skola genom bra ledarskap i klassrummen utifrån övertygelsen att alla barn kan. Vi samarbetar med flera aktörer från både den privata och offentliga sektorn och vår verksamhet finansieras av partner i båda lägren.

För oss är det viktigt att hålla kontakt med både den privata och offentliga sektorn eftersom vi tror att det är genom gemensamt ansvarstagande vi kan genomföra förändringar. Vi söker ständigt efter fler företagspartners som vill vara med och stötta Teach for Sweden i arbetet att uppnå en likvärdig skola för alla barn.

Huvudpartners


nordea

Våra samarbetspartners


nasdaq

human capital

beijer alma

teknikföretagen logotyp

google

careerbuilder

Ta kontakt med våra medarbetare för att få veta mer om hur ditt företag kan stötta vår verksamhet