Teach 2016 och examensfirande

Torsdagen 16/6 genomfördes Teach 2016 där 23 nya lärare examinerades från Teach for Swedens program. James Darley från Teach First UK talade om den resa som Teach First har gjort de senaste 10 åren. Teach First har varit med och bidragit till att Londons skolor presterar över rikssnitt. Ingvar Larsson från Lindex berättade om Lindex arbete med hållbarhet och hur det präglar hela företagets ledarskapskultur.  Joiselle Cunningham, Special Advisor to the Secretary at the US Department of Education avslutande seminariet med att beskriva vikten av att bidra till förändring för de barn som har störst behov. 2016 års möjliggörare korades och årets pris tilldelades Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledare, för hans stadiga strävan och drivkraft för en likvärdig skola. 

”Det var en mycket intressant och givande kväll där ledare från hela samhället samlades runt vikten av en likvärdig skola. Jag vill rikta ett stort tack till Nasdaq som var med och bidrog till den fina inramningen på kvällen.”

– Ida Karlberg Gidlund verksamhetschef. 

teach2016-46 teach2016-15 teach2016-6 teach2016-45 teach2016-21 teach2016-28