Teach for Sweden nominerar två kandidater till kompassrosen

Varje år delar Konungen ut  Stipendiet Kompassrosen. Stipendiet ska gå till unga mäniskor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Vi på Teach for Sweden tror på ledarskap i klassrummet som en nyckel till goda resultat och en rättvis skola. Vi har därför nominerat två kandidater från vårt program baserat på deras ledarskap i klassrummet och det fantastiska jobb de genomfört. Tillsammans med våra kandidater tror vi att alla barn kan och genom ledarskap kan vi också se till att alla barn får en chans att visa det.

Vill ni läsa mer om stipendiet så kan ni göra det på http://www.ungtledarskap.se/