TFS och Höörs kommun delar en gemensam målbild

Vi är glada över samarbetet där vi och TFS delar en gemensam målbild. Ta chansen, bli en av oss och bidra med dina idéer för att skapa framtidens skola!

Vi är mycket glada över att Höörs kommun är ny samarbetspartner. Kommunen har sedan tidigare två programdeltagare på en av sina skolor och har nu tagit beslutet att tillsammans med Teach for Sweden finna flera drivna och ämneskunniga personer till Höör. Vi ställde ett par frågor till Barn- och Utbildningschefen Lisbeth Bonthron.

Höörs kommun, mitt i Skåne, söker kontakt med erfarna och välutbildade personer som längtar efter yrkesväxling med sikte på Sveriges framtid – våra elever. Kommunen är i behov av legitimerade lärare, särskilt inom matematik och de naturvetenskap och en av högstadieskolorna har detta läsår två TFS-medarbetare inom dessa ämnen.

TFS-vision där ledarskapet i klassrummet lyfts som en nyckelfaktor för en likvärdig skola samt för att alla barn ska lyckas i skolan stämmer väl med vår målsättning.

Lisbeth menar att man som lärare får ett yrke där man verkligen kan göra skillnad och lämna avtryck, betoning på ledarskap som man får via TFS-utbildningen ger en särskilt eftertraktad kompetens.  Utveckling, delaktighet och korta beslutsvägar präglar Höörs verksamheter. Skolledare och lärarkollegor i kommunen välkomnar dig, ger dig ett gott stöd under utbildningen och ser fram emot att få dela med sig av sin kunskap, kompetens och erfarenhet. Höör lockar allt fler invånare. Pendlarkommunen med småstadskaraktär och naturen som närmsta granne i form av sjöar, skog och slätt planerar flera skolbyggnationer.

Ta chansen, bli en av oss och bidra med dina idéer för att skapa framtidens skola!