Utvärdering av Teach for Swedens effekt på skolsystemet

Den oberoende konsultfirman Boston Consulting Group har gjort en utvärdering av Teach for Swedens effekter på det svenska skolsystemet. De har baserat undersökningen på Skolverkets statistik samt enkätsvar som alumner och rektorer som har anställt våra programdeltagare har lämnat. Utvärderingen synliggör utmaningarna i svensk skola samt hur vi är med och påverkar.

Resultatet visar att vi är med och bidrar till förbättrade utsikter för skolsystemet på tre sätt: fler lärare, ökad likvärdighet och ökad lärarkvalitet.

Under de kommande tre veckorna presenterar vi resultatet från utvärderingen på våra sociala medier, Facebook och LinkedIn. Följ oss för att lära dig mer!