Utveckla ditt ledarskap på fantastiska Gotland

Region Gotland inleder ett samarbete med Teach for Sweden med målsättning att erbjuda möjligheten att gå TFS-ledarskapsprogram och jobba som lärare i en fantastisk miljö på Gotland!

Vi fick möjlighet att stämma av med Torsten Flemming, chef för grundskolan, kring hans tankar om det nytecknade samarbetet och vad Teach for Sweden kan addera till Region Gotlands skolutveckling och kompetensförsörjning.

Varför har Region Gotland valt att samarbeta med Teach for Sweden och hur fick ni kunskap om stiftelsen? 
Gotland har som många andra kommuner i landet svårt att rekrytera legitimerade lärare. Det har då blivit allt viktigare att prova nya vägar och vara mer offensiva i vårt arbete med kompetensförsörjning. Via ett informationsmöte som hölls av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fick vi information om och av Teach for Sweden. Detta ledde till vidare kontakt med TFS och vi ser nu goda möjligheter till kompetensförsörjning genom ett formellt samarbete.

Två faktorer avgjorde vårt beslut att inleda ett samarbete med just Teach for Sweden;

  1. Värdegrundsfrågorna – TFS värderingar stämde väl överens med våra egna.
  2. Kravprofilen – den beskrivning TFS gav kring de krav man ställer på de sökande till programmet kändes kvalitetssäkra.

Vi vill inte ha vilka lärare som helst – vi vill ha bra lärare!

Vilka förväntningar har ni på samarbetet?
Vi har en förhoppning att vi kan hitta akademiskt utbildade personer som är nyfikna på en ny utmaning i arbetslivet, som vill bli lärare. Vi tror också på att vi behöver få in fler yrkeskategorier och människor med en annan bakgrund i vår gotländska skola. Mångfald är bra för lärande.

Torsten, varför ska man söka TFS-ledarskapsprogram och jobba på en skola på Gotland? 
Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på! Med det unika läge vi har som Sveriges minsta region så finns alla samhällets frågor samlade på en plats och det blir nära mellan beslut och handling. Vi har i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen höga ambitioner och en rad spännande utvecklingsinsatser för högre måluppfyllelse på gång. Som medarbetare hos oss får du goda möjligheter att utvecklas i ett viktigt och spännande jobb – läraryrket!

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap och göra skillnad genom att utbilda dig och arbeta som lärare?
Är du bosatt på Gotland eller nyfiken på Sveriges minsta region men Sveriges största ö? 

Svarar du ja på dessa frågor, sök Teach for Sweden’s ledarskapsprogram HÄR

För frågor rörande program och ansökan:
rekrytering@teachforsweden.se