Var med och bygg framtiden!

För att bredda synen på ledarskap och skapa spännande dialoger mellan ledare i olika branscher har deltagarna i programmet möjlighet att ha en mentor från andra branscher under år två. Detta är ett projekt som vi kallar Framtidsbyggare. Vi på Teach for Sweden tror på samverkan och att ett gemensamt ansvarstagande kan bidra till att fler barn når målen i skolan och att läraryrkets status ökar. Mentorskapsutbytet har som syfte att visa på ledarskapet som lärarrollen innebär och synliggöra likheter med ledarskap inom andra branscher.

En av mentorerna är riksdagsledamot Gunilla Svantorp och hon är mentor till Max Jacobsson. Max är NO- och tekniklärare på Bäckahagens skola i Stockholm och innan han klev på ledarskapsprogrammet jobbade han med IT-ledning på Ericsson. När han skulle matchas ihop med en mentor ville han gärna ha utbyte med en ledare som hade ett annat perspektiv än näringslivet, då han själv hade mycket erfarenhet från ledarskap inom näringslivet. Det var en önskan som gick att uppfylla. Att ha en riksdagsledamot som mentor möjliggör en diskussion om vikten av bra ledarskap på högsta politiska nivå.

Mentorskapsprojektet är något som även har gynnat Max elever då en av hans klasser fick möjlighet att besöka riksdagen. Ett besök som lämnar avtryck för framtiden, precis som Max. Vill du utveckla ditt ledarskap till nya gränser för att lämna avtryck hos elever och kollegor? Läs mer om Teach for Sweden’s ledarskapsprogram.