Vi inleder samarbete med Mellby Gård

Vi är glada över att starta ett nytt samarbete med Mellby Gård. Mellby Gård har lång och bred kunskap inom näringslivet och om näringslivets framtida behov. De förstår vikten av en likvärdig skola där alla barn har möjlighet att bli sitt bästa jag, säger Mattias Svensson, vice verksamhetschef och ansvarig för finansiering och partnerskap på Teach for Sweden.

Svensk skola står inför flera stora utmaningar, bland annat en akut lärarbrist men också en ökad ojämlikhet.  I dialogen om dessa utmaningar och framtida konsekvenser för samhället och näringslivet, har det funnits en gemensam vilja att med handlingskraft bidra här och nu, vilket har lett till detta nya samarbete mellan Teach for Sweden och Mellby Gård AB.

Läs den fullständiga pressreleasen här