Vi samarbetar med Göteborgs Stad!

Vi söker ständigt efter medarbetare som vill vara med och ska skapa en skola av hög kvalitet. Teach for Swedens ledarskapsprogram ger en möjlighet att kombinera tjänstgöring och studier med stöd från stiftelsen under hela resan 

 Efter flera års samarbete med olika stadsdelar i Göteborgs Stad har ett samarbete nu slutits med grundskoleförvaltningen. Målsättningen är att 10 programdeltagare ska arbeta på stadens skolor som är i störst behov av modiga, ämnesbehöriga och noggrant utvalda lärare.

Malin Adolfsson, VFU-samordnare och utvecklingsledare, följde med Teach for Swedens ledarutvecklare Niklas Genchel på observationsbesök hos Sebastian Lööv. Sebastian är inne på sitt andra år och jobbar som lärare i spanska på Utmarksskolan. Vi tog tillfället i akt att ställa några frågor till Malin och Sebastian.

Malin, hur kommer det sig att Göteborgs stad valt att samarbeta med Teach for Sweden och vad är era förhoppningar med samarbetet?
Vi har fokus på att alla elever i staden ska få tillgång till en likvärdig skola med hög kvalitet. Samarbetet med Teach for Sweden är ett bra komplement till vår ordinarie rekryteringsbas. Det möjliggör också en annan väg in till läraryrket där kombinationen av arbete och studier ger många mervärden för både skola och programdeltagare.

Varför ska man söka Teach for Swedens ledarskapsprogram och jobba i just Göteborgs stad?
Vi söker ständigt efter medarbetare som vill vara med att ska skapa en skola av hög kvalitet. Teach for Swedens ledarskapsprogram ger en möjlighet att kombinera tjänstgöring och studier med stöd från stiftelsen under hela resan. I Göteborgs Stad finns en stor mångfald av skolor, elever och kollegor. Som lärare i Göteborgs grundskoleförvaltning har du stora möjligheter att utvecklas i din pedagogiska roll och göra karriär inom läraryrket. Du får tillgång till kompetensutveckling, nätverk och seminarier. Tillsammans utbildar vi Göteborg.

Jag har vuxit som lärare på ett snabbare sätt än vad jag tror en vanlig lärarstudent gör. Stödet från den ledarutvecklare som följt mig har gjort att jag kunnat utveckla min roll som lärare och ständigt arbeta med att förbättra min undervisning.

Sebastian, hur kom det sig att du sökte Teach for Swedens ledarskapsprogram?
Jag arbetade inom skolans värld innan jag sökte programmet, både som lärarvikarie och fritidspedagog på skolor i östra Göteborg. Jag trivdes bra med mitt arbete, men kände att de ämneskunskaper jag hade sedan tidigare studier inte kom till användning i mitt arbete på skolorna. Jag upplevde att jag hade mycket mer att ge eleverna. I och med ledarskapsprogrammet fick jag chansen att undervisa inom de ämnen jag studerat, på samma gång som jag kunde skaffa mig en pedagogisk examen.

Hur har programmet utvecklat dig och vilka är dina bästa tips till de som funderar på att söka programmet?
Jag har vuxit som lärare på ett snabbare sätt än vad jag tror en vanlig lärarstudent gör. Detta beror på den kombination av arbete på en skola och universitetsstudier som är ryggraden i programmet. Stödet från den ledarutvecklare som följt mig har gjort att jag kunnat utvecklas i min roll som lärare och ständigt arbeta med att förbättra min undervisning.

Mitt tips är att inte känna för mycket press i och med den stora mängden arbete och studier, utan istället försöka slappna av och ta en sak i taget. Jag hörde någon säga att det viktigaste av allt var att vi som valt att arbeta som lärare faktiskt dyker upp i klassrummet och visar eleverna att vi är där för dem. Med den inställningen kan man komma långt.

Vad är det roligaste med att jobba som lärare?
Det roligaste med jobbet på Utmarksskolan är att jag får använda alla mina tidigare erfarenheter av studier och arbete i skolan för att motivera elever till att lära sig. Men att arbeta inom skolan handlar självklart inte enbart om ämneskunskaper. Att få lära känna alla elever och se hur de utvecklas och växer som individer under sin skolgång är det häftigaste av allt!