Vi tackar för årets sista lunchföreläsning!

9/12 höll Teach for Sweden sitt sista lunchseminarium för 2014, denna gång var det Lunds Tekniska Högskola som vi besökte med hjälp av teknologkåren. 100 deltagare närvarade vid lunchföreläsningen och vi fick många mycket bra frågor.  Tillsammans kan vi bidra till en likvärdig skola och ge alla barn en rättvis chans i världen.

Vi vill tacka för alla universitetsmässor och alla lunchseminarium under hösten och ser fram emot ett januari och februari fyllt med ännu fler möten med fler fantastiska studenter som vill bidra till en likvärdig skola.