Vi vill att fler ska bli lärare!

Teach for Sweden har fler ansökningar samtidigt som ansökningarna till traditionell lärarutbildning minskar.

Vi vet att behovet av nya lärare är enormt stort kommande år, samtidigt söker sig allt färre till den traditionella lärarutbildningen. I en artikelserie i Dagens Nyheter den senaste veckan lyfter flera lärarstudenter saknaden av metodik, som till exempel ledarskap i klassrummet, som en viktig parameter när problem med nuvarande lärarutbildning diskuteras.

Trots att det är tydligt att lärarstudenter söker sig till utbildningen för att de vill ha ett meningsfullt jobb och kunna göra skillnad för elevers framtid, så lyckas inte Sverige i uppdraget att rekrytera nya lärare.

På bara två år har ansökningarna till att bli grundlärare minskat med 13 procent. Under kommande fem år kommer nya lärare motsvarande 77.000 heltidstjänster att behöva rekryteras till Sveriges skolor och förskolor. Samtidigt är det alltså färre som vill utbilda sig till lärare genom den traditionella lärareutbildningen.

Vi på Teach for Sweden ser en annorlunda utveckling hos oss. Vi ser en ökning av nyexaminerade och yrkesverksamma ämnesbehöriga akademiker som söker sig till vårt tvååriga ledarskapsprogram för att sadla om till att bli lärare.

Vi jobbar utifrån att alla lärare är ledare. Vårt ledarskapsprogram är uppbyggt för att hjälpa dig som vill bli lärare att bli en skicklig pedagog och inspirerande ledare, så att fler elever kan gå ut skolan med godkända betyg och mötas av en ljusnande framtid.

Vi erbjuder en annan väg in i lärarutbildningen. Att allt fler nu söker sig till oss är vi givetvis stolta över. Teach for Sweden vill minska den akuta lärarbristen och öka likvärdigheten i den svenska skolan.