Vimmerby vill rekrytera för likvärdig utbildning

Vimmerby skrev nyligen ett samarbetsavtal med Teach for Sweden för att flera barn ska få möjlighet att möta behöriga och drivna lärare. Vi träffade förvaltningschef Birgitha Sahlin och ställde tre frågor om samarbetet.


Varför har kommunen valt att inleda samarbeta med Teach for Sweden?

Teach for Sweden står för värderingar som personligen tilltalar mig, och det påminner mig om hur viktigt det är att alla barn får lika möjligheter till en likvärdig utbildning. Vimmerby har precis som många andra kommuner riktigt svårt att rekrytera legitimerade pedagoger. Dessutom vet jag att TFS har höga krav och förväntningar på de som erbjuds att delta i programmet.

Vilka förväntningar har ni på samarbetet?

Det självklara svaret för min del är att ledarskapsprogrammet i kombination med vårt mottagande ska resultera i att TFS:aren vill fortsätta att arbeta i Vimmerby kommun efter avklarad utbildning.

Varför ska man söka TFS-ledarskapsprogram och jobba på en skola i Vimmerby kommun?

Under flera år har Barn- och utbildningsförvaltningen, med stöd från utbildningsnämnden, drivit ett aktivt arbete för ökad måluppfyllelse. Bildningsnivån i Vimmerby är relativt sett ganska låg, och det är inte självklart att studera vidare efter gymnasiet. Som lärare i Vimmerby får man möjlighet att göra skillnad. För de TFS:are som senare i sin karriär kanske vill arbeta som rektor, är Vimmerby ett bra val. I Vimmerby får alla chefer  inom kommunen delta i ett 2-årigt ledarutvecklingsprogram, vilket vilar på Försvarshögskolans koncept Utvecklande och indirekt ledarskap.