Samarbeta

med oss!

För kontakt

Vad ger ett samarbete?


Vi tror att samverkan är nyckeln för att skapa en mer likvärdig skola där alla barn kan nå sin fulla potential. Huvudmän som anställer TFS:are bidrar till att fler skickliga och motiverade ledare kan göra skillnad för elever i klassrum där de behövs som mest.

Ett samarbete med Teach for Sweden kostar inget och ger mycket tillbaka!


 

 

  • Effektiv kompetensförsörjning – utifrån skolans behov föreslår vi en noga utvald och ämnesbehörig akademiker som från dag ett arbetar i klassrummet och gör skillnad för eleverna.
  • Medarbetare med utvecklingsstöd – TFS:aren coachas och handleds för att utvecklas till en skicklig ledare och lärare.
  • Chansen att bidra till att fler kan bli lärare – som partner är man en viktig aktör i arbetet för en likvärdig skola genom att anställa TFS:are.

Vad innebär ett samarbete?

  • Huvudman delar TFS vision om en likvärdig skola.
  • Huvudman uttrycker en ambition om antal TFS:are man vill anställa.
  • Huvudman arbetar tillsammans med TFS för att hitta sökande.
  • Huvudman ansvarar för att TFS:aren har anställning under programmet.
  • Skolan anställer TFS:aren på 100 % med en tjänst på 80 % som hållbar för någon som är ny i yrket. 
  • Skolan finansierar och schemalägger så att fredagar är avsatta för studier, inga övriga kostnader tillkommer.
  • Skolan tillhandahåller en handledare för kontinuerligt stöd.

Våra samarbetspartners!

Sedan starten 2013 har vi nästan haft 3 000 sökande till programmet och placerat över 280 TFS:are på skolor runt om i Sverige.

Idag har vi 113  TFS:are på 99 skolor i 43 kommuner runt om i Sverige och 160 alumner som gått programmet.

Vi samarbetar med följande huvudmän:

TFS:are finns främst på skolor i och omkring våra tre storstadsregioner men även i övriga Sverige.

2017 startade vi TFS-distans, vilket ger oss möjligheter att samarbeta med alla Sveriges kommuner.

 


 


”Jag har fått en medarbetare som har bred och djup ämneskompetens, som väljer att använda sig av den till att utbilda sig till lärare och som därmed har ett uppriktigt intresse för yrket. Ända från början har jag upplevt ett professionellt bemötande, inför intervjuerna med de ledarna som var intresserade av att jobba hos oss fick jag tydlig information om vad det innebär för oss. Jag känner att det har varit lätt att få kontakt, och det har varit snabb återkoppling när jag har haft frågor.”

 

Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan, Göteborg 


”Våra förväntningar är att kunna knyta upp skickliga personer med delvis annan bakgrund än den gängse. Men också att det är ett starkt värde att visa på konkreta exempel på hur man vidgar perspektivet och kan tänka om skola och lärande i ett större sammanhang. Vi har identifierat ledarskap som en av avgörande faktor för framgång i skolan, något vi hoppas och tror på att kunna utveckla i samarbete med Teach for Sweden.”

 

Pär Arvidsson-Fäldt, förvaltningschef grundskolan, Borås kommun


 


 


”TFS har en spännande modell som visat fina resultat, så vi är mycket glada att vara med som en långsiktig samarbetspartner. Genom TFS får man en gedigen och spännande utbildning för att bli en skicklig lärare. Vi ser det som ett viktigt sätt att knyta duktiga pedagoger till oss, men också att öka kännedomen om Kunskapsskolan som en professionell och utvecklande arbetsgivare. Jag hoppas och tror också att lärarna från TFS kan bidra med intressanta lärdomar och kunskaper till det kollegiala lärandet på sina respektive skolor”.

 

Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan 


”Vi i Malmö Stad växer mycket. Vi får många nya elever varje år och behöver mer personal. När vi upptäckte Teach for Sweden för några år sedan såg vi att detta var en ny möjlighet att nå fler duktiga medarbetare. Idag har vi ett antal TFS-medarbetare och det har varit mycket framgångsrikt. Nu hoppas vi att vi ska få ännu fler med kommande omgången.”

 

Anders Malmquist, grundskoledirektör, Malmö Stad 


Teach for Sweden står för värderingar som personligen tilltalar mig, och det påminner mig om hur viktigt det är att alla barn får lika möjligheter till en likvärdig utbildning. Vimmerby har precis som många andra kommuner svårt att rekrytera legitimerade pedagoger. Dessutom vet jag att TFS har höga krav och förväntningar på de som erbjuds att delta i programmet”.

 

Birgitha Sahlin, fd förvaltningschef, Vimmerby Kommun 


”Botkyrka vill att fler väljer läraryrket och det här är ett sätt att skapa möjligheter för dem med akademisk examen att komplettera för att bli legitimerade lärare. Teach for Sweden är väletablerade och borgar för god rekrytering och utbildning och är en kvalitativ samarbetspartner för Botkyrka.”

 

Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola, Botkyrka kommun 


Vi ser samarbetet som en bra möjlighet att nå nya medarbetare som är ämneskompetenta. Med erfarenhet från vitt skilda branscher kan personer som går med i programmet tillföra både våra medarbetare och elever nya infallsvinklar. Genom samarbetet med Teach for Sweden har vi en unik möjlighet att utöver våra redan kompetenta medarbetare berika undervisningen med talanger som har erfarenheter från många olika branscher..”

 

Tony Mufic, utbildningsdirektör på skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborg Stad 


En TFS:are bidrar med en bredd och ytterligare perspektiv från andra delar av samhället som berikar. Dessutom är det en otrolig kvalitet på programmet vilket gör att de som deltar blir otroligt skickliga lärare. Teach for Sweden är ett bra komplement till de rekryteringskanaler vi har idag. Dessutom vill Teach for Sweden verka kompensatoriskt vilket stämmer väl med vår målbild.”

 

Jenny Stanser, grundskolechef, Södertälje kommun


Anställ en ledare!

Från oss får ni en dedikerad medarbetare som anställs på 100 % men som har en tjänst på motsvarande 80 % – för att kunna ägna en dag i veckan åt studier. Vi förbereder personen inför klassrumsstart samt coachar och handleder under skolårets gång.

Läs mer

Kontakta oss!

Vill du veta mer om vad det innebär att anställa
en TFS:are eller vad ett samarbete kan ge?

Tveka inte att kontakta oss, vi berättar gärna mer!

Åsa Jakobsson

Ansvarig Placering
Mer om Åsa

Jacob Sundström

Partners & placering
Mer om Jacob

Magnus Hirschfeldt

Cohort & placering
Mer om Magnus