Deadline 28/2

Deadline för ansökan 28/2!

Nu är det en vecka kvar till deadline för ansökans första del. Har du ännu inte skickat in din ansökan så är det dags!

Den skriftliga ansökan är uppdelad i två delar, en inledande kortfattad där vi stämmer av dina akademiska meriter och ditt why. Detta följs sedan upp med ansökans andra del där vi ställer mer djupgående frågor om dig och dina motivationer och värderingar. Det den skriftliga ansökan, ditt resultat på urvalsdagen och din akademiska behörighet som ligger till grund för om vi kan erbjuda dig en plats.

Eftersom ansökans andra del kan ta lite längre tid att fylla i så är vårt bästa tips att skicka in den första delen så fort som möjligt. Ju tidigare du skickar in den första delen, desto snabbare kan vi återkoppla med ansökans andra del. Då får du lite mer tid på dig att svara på frågorna. Dessutom kan vi snabbare boka in dig till urvalsdag.

Nästa steg

Vill du veta mer om hur du kan skicka in den bästa ansökan? Klicka här!

Är du redo att skicka in din ansökan på en gång? Klicka här!

Börjar: 17 02 28
Slutar: 17 02 28