”Det skänker mig en djupare mening”

I dagens Sverige begränsas barns framgång av sina föräldrars utbildningsnivå eller vilken skola de går i. Det tycker vi är fel.

Vi vill att alla barn ska kunna välja sin egen framtid. Därför arbetar vi med att öka likvärdigheten i svensk skola genom att utbilda ledare med annan akademisk bakgrund till lärare. Ledare som hjälper eleverna att tro på sig själva och får dem att våga och vilja. Daniel är en av alla de ledare som har valt att byta karriär för att göra en insats för de av Sveriges elever som behöver det mest. Han bytte sin egen forskningskarriär mot ett jobb som matematik/NO/teknik-lärare.

– Som ledare i Teach for Sweden får jag möjlighet att hjälpa mina elever att öppna vägar som tidigare varit stängda för dem. Det skänker mig en djupare mening än det arbete jag hade tidigare.

Vilket är ditt råd till människor som vill göra en insats för Sveriges elever?

– Alla kan göra något, det gäller bara att börja någonstans. Ibland kan det kännas som ett ouppnåeligt berg att bestiga för att göra skolan mer likvärdig, men om ingen tar första steget så kan inget hända.

Varför ska man stödja Teach for Sweden?

– Man ska stödja Teach for Sweden om man vill ge alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet. Då kan vi bygga ett samhälle där mångfald, kunskap och kreativitet driver Sverige framåt och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Artikeln publicerades som en annons i DIs bilaga en bättre värld. Läs den och deras andra bilagor här 

Vad kan du göra?

En gåva till Teach for Sweden hjälper oss att placera fler skickliga ledare i en skolklass. Ledare som har en tro på alla barns förmåga, jättegoda ämneskunskaper och vilja att förändra den trenden vi ser. Läs mer om vår julkampanj

Vill du göra ännu mer? Sök vårt ledarskapsprogram och bli en av de ledare som arbetar direkt och gör skillnad i klassrummet.