Hamse Jebrir utanför skolan.

Hamse vill hjälpa ungdomar med personlig utveckling

Efter en tuff period några år tillbaka upptäckte Hamse Jebrir att personlig utveckling var nyckeln till livet han drömde om. Nu vill han hjälpa ungdomar som kämpar med liknande problem att nå sina mål: ”Många elever ser inte meningen i att lära sig något. Jag vill ge dem ett annat perspektiv på utbildning och kunskap. Jag vill få dem att förstå att de kan nå framgång. Och att det behövs livslångt lärande för det.”

”Jag har alltid haft stora ambitioner och ville göra skillnad för mig själv och andra, men jag saknade verktygen. Därför blev det mycket stress men inte så mycket framgång”, minns Hamse. Han hade redan i ung ålder en drivkraft, han vill göra något med sitt liv. Men under hans tredje år på gymnasiet tappade han motivationen helt och gick ut med många underkända betyg.

Många elever ser inte meningen i att lära sig något. Jag vill ge dem ett annat perspektiv på utbildning och kunskap.

Men vändningen kom när han kom i kontakt med personlig utveckling. Han flyttade till Luleå, läste upp betygen och började på en civilingenjörsutbildning. Samtidigt visste Hamse att han hellre ville jobba med att utveckla människor än infrastruktur. I över fyra år hade han skissat och funderat på olika idéer för en verksamhet men först när han började arbeta som lärare genom Teach for Sweden blev det mer konkret. Redan på sitt förra jobb insåg han att han vill stötta ungdomar i deras personliga utveckling genom coaching. Idéen för Hamses start-up Utbildningscoachen var född. ”Allting började falla på plats”, säger han glatt.

Hamse arbetar idag som matte- och tekniklärare på Alviksskolan i Stockholm och tycker att det inte finns tillräckligt med utrymme för lärare att stötta eleverna i deras personliga utveckling. ”Vi som lärare har egentligen bara tid för kunskapsutvecklingen. Med Utbildningscoachen vill jag stötta de elever som inte kommit så långt i sin personliga utveckling än för att de inte har lärt sig det än eller prioriterat det tidigare.”

Jag själv kom först i kontakt med personlig utveckling när jag var 25 år. Jag önskar att jag hade kommit i gång tidigare.

Hamse Står i ett klassrum och undervisar en grupp elever.

Hans vision är att coacha högstadieelever. Genom föreläsningar och workshops vill han förmedla verktyg och strategier för personlig framgång och visa dem hur de kan sätta mål för sin personliga och kunskapsmässiga utveckling, något som Hamse tycker de flesta ungdomar kommer i gång med för sent. ”Jag själv kom först i kontakt med personlig utveckling när jag var 25 år. Jag önskar att jag hade kommit i gång tidigare”, berättar Hamse. ”Tänk dig att 15-åringar skulle börja fundera på frågor som: Vem vill jag vara? Hur når jag min fulla potential? Hur tar jag ansvar? Och samtidigt definiera vad som är meningsfull för dem och besluta röra sig i den riktningen. Det skulle göra stor skillnad i deras liv.”

Hamse vill framför allt göra insatser för ungdomar i utsatta områden för att förmedla framtidstro: ”Jag vill visa dem att de faktiskt kan förändra sin situation om de jobbar med sig själva. Många elever har höga ambitioner men saknar verktyg – precis som jag gjorde. Vi måste ge dem förutsättningarna och visa dem hur de ska göra.”

Många elever har höga ambitioner men saknar verktyg – precis som jag gjorde.

Hamse går just nu fjärde och sista terminen på ledarskapsprogrammet. Att arbeta som lärare och läsa in en lärarexamen samtidigt är tuff, men ändå bestämde han sig i år för att äntligen komma i gång med Utbildningscoachen: ”Till hösten vill jag börja med föreläsningarna.”

Utbildningscoachen finns på Instagram och en hemsida kommer lanseras snart. Om du som lärare eller rektor är intresserad av en inspirationsföreläsning för dina elever kan du kontakta Hamse på hamse.jebrir@utbildningscoachen.se.

Här kan du läsa mer om Hamse och hans resa från civilingenjör till högstadielärare.