Mats Persson ler mot kameran. Han står framför en rosa bakgrund med texten "Teach for Sweden".

Intervju med utbildningsminister Mats Persson

Förra veckan hade vi äran att välkomna utbildningsminister Mats Persson till vår programavslutning med Cohort 21. Efter hans inspirerande tal till programdeltagarna passade vi på att ställa några frågor till honom och pratade om ledarskap, visioner för vårt utbildningssystem och ministerns egen skoltid.

Vad innebär ledarskap för dig och vilka egenskaper anser du kännetecknar en bra ledare? 

– Att vara tydlig, att skapa höga förväntningar på eleverna men också att ha mycket kärlek.  

Vilken är din vision för det svenska utbildningssystemet? 

– Det är att vi inte ska lämna något barn efter, alla barn ska få en bra skola och alla barn ska lära sig tillräckligt för att kunna fullfölja sina drömmar. Det är visionen.  

Hur ser du på kopplingen mellan utbildning och social rättvisa och hur planerar du att arbeta för att minska utbildningsklyftorna i Sverige?  

– Det handlar om att se till att vara tydlig med vilka regler som gäller på skolan, så man får ordning och reda så att barnen kan lära sig tillräckligt. Och att skolan kan vara en fristad eller en oas där man lär sig mycket, även för de barnen som inte får så mycket hjälp hemifrån.

Vilka färdigheter behöver elever ha för att kunna möta framtida utmaningar och hur kan man som lärare eller skolledare förbereda dom?  

– Jag tror det handlar om att se till att ha höga förväntningar på elever, att ha tydliga strukturer om vilken hjälp man kan räkna med att få men också vilket ansvar man har som elev att faktiskt plugga, läsa och göra sitt bästa. Men naturligtvis också att den som behöver mer tid i skolan ska få mer tid och få mer hjälp och stöd.  

Vilket råd skulle du vilja ge till dom som går eller har avslutat Teach for Swedens ledarskapsprogram?  

– Att dra nytta av det, och att njuta av att få varit en del av ett lag. Och att använda sig av de ledaregenskaperna och de kunskaperna man fått i skolan. Det finaste jobb man kan ha i Sverige, det är att vara lärare.  

Vad är det bästa minnet du har från din egen tid i skolan?  

– Det är en lärare som heter Jan-Ola, som fick mig att bli intresserad av historia och samhällskunskap. Det var en fantastik lärare. Han lyckades göra det begripligt och han hade också väldigt mycket engagemang, det lystes igenom och man drogs med i det engagemanget. Han lockade fram det bästa av oss elever.

 

Stort tack till ministern som tog sig tid att vara med och hylla Cohort 21 och att svara på våra frågor.

Här kan du se intervjun som video och här kan du läsa mer om programavslutningen med Cohort 21.